Gå til sidens hovedinnhold

Hva skjer når stortingsvalget er over?

FRITT ORD

Det er mange forhold som det ikke snakkes om i valgkampen.

Valgkampen til Stortingsvalget går nå mot slutten. Det kan på mange måter bli et spennende valgresultat slik meningsmålingene gir informasjon om i sine daglige nye målinger. Det har vel aldri vært lovet så mye fra de ulike partier av nye tiltak som ved dette valget. Det skal brukes penger i et omfang som det ikke vil være mulig å gjøre uten at "oljefondet" blir tappet betraktelig. Her sier flere av partiene at det ikke skal skje. Det sies det lite om i valgkampen. Det er et forhold som derfor ikke er sentralt i det som nå debatteres blant ledene politikkere. Om det blir høyresiden eller venstresiden som går av med seieren så vil mange arbeidstagere i dette landet gå en usikker tid i møte om den politikken som det nå legges opp til blir gjennomført. Mange mener at det skal skje en omstilling til et "grønt skifte" som vil sette hundretusen av arbeidsplasser i fare, mens andre mener at det vil ikke være noe problem når en slik omstilling skjer. Det store skillet går her mellom de som er ansatt i det private næringslivet eller er offentlig ansatt. Den ene gruppa vil fortsatt ha sin arbeidsplass intakt, mens den andre vil på mange måter bli hengende i løse luften. Her har "venstresiden" presset "høyresiden" på defensiven med sin politikk som vil endre landet fullstendig i løpet av de nærmeste årene.

Hva blir resultatet for de som alt har det vanskelig i dag?

Miljøtiltakene vil bli av et omfang som ingen land i hele verden vil være i nærheten av å gjennomføre ovenfor en befolkning på ca. 5 millioner. Det sentrale spørsmålet er når vil befolkningen vil få merke det som her iverksettes. Både enkelt personer og familier vil få merke konsekvensen av hva som eventuelt blir iverksatt fra de som får det politiske ansvaret etter valget. Det må sees i sammenheng i forhold til de mangler som vi alt har i dag innenfor både undervisning, helse/omsorg og ikke minst de som lever under det som regnes for EUs fattigdomsgrense i landet. Pensjonistpartiet har gitt ut en valgavis i alle lokalavisene i Østfold hvor det er satt søkelyset på at "Velferdsstaten svikter" alt i dag både i kommunene som ved regjering og Stortinget ovenfor mange som ikke får det som trengs til sitt daglige behov. Hva skjer når det kan bli enda mindre å fordele i tiden som kommer? Det er Pensjonistpartiets oppgave å gjøre noe med. En stemme på Pensjonistpartiet, er en stemme for en bedre fordeling til de som virkelig trenger det. Nå er det de som har bygget dette landet sin tur til å bli ivaretatt.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.