Hva skjer nå i Halden?

Av
DEL

FRITT ORD Hva blir resultatet av det vedtatte budsjettet for 2021 og økonomiplan fram til 2024? Det er ingen tvil om at det budsjettet som ble vedtatt i kommunestyret i desember 2020 vil få store konsekvenser for innbyggerne i kommunen. Som de fleste er kjent med så har innsparinger/kostnadsreduksjoner systematisk blitt gjennomført de siste årene som merkes av innbyggerne. Administrasjonen har i møte etter møte fått klar beskjed av politisk nivå at nå skal det spares uansett hvilke konsekvenser det får for de ulike gruppene av tjenestemottagere. Helse/omsorg og undervisning sammen med tjenestemottagere innenfor NAV har blitt rammet mest. Kultur/idrett har ikke bare gått på sparebluss men stort sett sluknet. Sparebankstiftelsen har i stor grad overtatt deres område. Det gjelder særlig innenfor barne og ungdomsarbeid. Det er gjort vedtak om at driftsnivået nå skal ned med ca. 50 millioner kroner i forhold til det som var i 2020. Det samme vil skje i 2022 om økonomiplanen som nå er vedtatt blir fulgt. Alle kjenner nå GODT NOK og OMSORGSBÆREEVNEN som ble nådd i 2020. Administrasjonen ville sette en fot i bakken når det gjelder nye låneopptak, noe som ble avist av kommunestyrets flertall.

Pensjonistpartiet har i flere år framført at om ikke kursen endres fra det som tidligere politiske flertallet styrte etter så ville det bære galt av sted. Kursen er ikke endret med det rødgrønne flertallet men ytterligere forsterket for tiden som kommer. Hvilke tall underbygger det som blir framført her? Det som klarest viser det er de regnskaper som er vedtatt i kommunestyret etter at revisjonen har godkjent resultatet, samt de vedtak som kommunestyret har gjort som gjelder fram til 2024. Ingen kan snakke seg bort i fra det som kan dokumenteres. Kommunen hadde i 2010 en langsiktig gjeld på 1471 millioner kroner, hvorav utbyggingen av vann/avløpssektoren var 449 millioner kroner. Regnskapene viser at langsiktig gjeld var økt til 3002 millioner kroner i 2019, hvor av vann og avløpssektoren var på 1085 millioner kroner. Så kommer det som nå er vedtatt. Økonomiplanen viser at den langsiktige gjelden vil være 7149 millioner kroner i 2024, hvorav vann og avløpssektoren vil være på 1565 millioner kroner. Det betyr at langsiktig gjeld vil bli tilnærmet femdoblet, og vann og avløpssektoren over tredoblet. Her skal renter og avdrag betales av innbyggerne i kommunen enten gjennom økning av skatter og avgifter, eller ved reduksjon innenfor stort sett alle tjenesteområder. I tillegg til dette så kommer betalingen til Halden Kommunale Pensjonskasse, det såkalte premieavviket som nå er på til sammen 358 millioner kroner (ink. 2021) som står i balanse regnskapet, men som IKKE ER UTGIFTSFØRT i kommunens driftsregnskaper i tillegg. Premieavviket har økt med over 200 millioner kroner de siste 10 årene.

Vil det være politisk flertall for det som her er vedtatt i tiden som kommer er nå det store spørsmålet. Det står nå over 30 personer og venter på sykehjemsplass. Hver plass har en kostnad for kommunen på over 1 million kroner. Elevene som har krav på spesialundervisning, får ikke dette ut ifra de lover og regler som gjelder. Reduksjoner og innsparinger innenfor NAV, inkludert husleieøkninger i kommunale leiligheter vil nå i løpet av kort tid gjennomføres. Budsjettet innenfor kultur har aldri vært mindre enn det som nå er vedtatt for 2021. Det ble vedtatt mange pene verbale formuleringer i kommunestyret i desember, men det var bare et stort problem. Det manglet penger til de fleste formål. Kursen som nå er lagt kan alle som ønsker å endre på, gjøre ved riktig bruk av sin stemmeseddel. Det ikke bare et Stortingsvalg til høsten, men også et lokalvalg ved at det skal velges representasjon fra vår kommune ved dette valget som kan få betydning for Halden sin økonomi i årene fremover.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.