Først må jeg opplyse at jeg synes det var en glimrende ide å gjøre bygget om til kulturbygg. Men så kommer spørsmålene.

Har kommunen råd til å lage kontrakter med private aktører som åpenbart senker verdien på bygget? I dag er det en årlig husleie på kr 100.000,- samt at kommunen tar alle andre faste utgifter. Hvordan vil disse opplysninger se ut i en salgsoppgave? Eiendommen skal jo selges. Eller er det slik at det allerede er bestemt hvem som skal kjøpe/overta eiendommen?

Hvem i kommunen har inngått disse avtalene? Kommunedirektøren opplyser at han var ukjent med kontraktene. Har politikere vært med på å lage disse oppleggene? I så fall hvem er politikerne?

Trond Østby stiller flere spørsmål i nettutgaven av HA og det må være lovlig å himle noe med øynene. Noen må svare på spørsmålene som stilles.

Jeg skjønner veldig godt at denne saken har blitt en «mare» for kommunedirektøren.