HVA MENER DE ØVRIGE NI PARTIENE I KOMMUNESTYRET?

Nils Sagstuen (PP)

Nils Sagstuen (PP)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Det ble i HA mandag 2. desember gitt en fyldig og god reportasje, om hva en nedleggelse av legekontoret i Tistedalen vil bety for 1300 pasienter. Det ble fra lege Fredrik B. Knutsen lagt frem at han på grunn av alder ønsket å gå ned i stilling, og at en ny fastlege kommer inn i full stilling i dette området. Det er i dag tre ansatte ved kontoret fram til kontoret blir avviklet. Administrasjonen i kommunen har slik det ser ut nå, lagt opp til at den legehjemmelen som er i Tistedalen, skal flyttes til Legene på Brygga i sentrum.

Det er fra politisk nivå lagt opp til at det skal være økt boligbygging på denne siden av byen. Det skjer i områder som ligger i tilknytting til der Tistedalen barnehage hadde sin virksomhet, ved at både Orød og Tangen hageby bygges ut. I lokalene til der barnehagen var kan det opprettes både nytt legekontor, samt et utvidet helsetilbud i tidsmessige gode lokaler.

I det siste kommunestyret ble det også fra gruppeleder for Pensjonistpartiet, Per Kristian Dahl, reist en forespørsel til ordføreren om samme sak. Det ble fra ordfører gitt en begrunnelse for hvorfor administrasjonen har bestemt at fastlegehjemmelen flyttes fra Tistedalen til sentrum. Det er sikkert rett at her er det mye å ta hensyn til fra administrasjonen i kommunen for mer "effektiv" drift, men er det like klart at dette vil gi det mest anvendelige tilbudet til de som bor i Tistedalen, med sine store nærområder? Det mener ikke de som bor der. Det har heller ikke kommet frem fra flere innlegg i HA den senere tid.

Henvendelsene til oss i Pensjonistpartiet understreker det samme. Pensjonistpartiet vil derfor reise følgende spørsmål til alle de andre ni partiene i kommunestyret, Ap, Sp, SV, MDG, Venstre, Rødt, Høyre, KrF og Frp. Er det ingen av disse partiene som vil støtte opp om at Tistedalen skal beholde sin fastlegeordning? Er det slik at det som ble hevdet fra flere i valgkampen før kommunevalget i september, at nå skulle hele kommunen tas i bruk? Det budskapet er helt borte

De som bor i Tistedalen skal få et klart politisk svar fra dem som bestemmer i saken - kommunestyret.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken