Hva med sentrumsskolen nå?

Nils Sagstuen (Pp)

Nils Sagstuen (Pp)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Hva skjer på Os-tomten?

Lederen for Foreldrenes Arbeidsutvalg FAU Eivind Kolstad stiller i sitt innlegg i HA følgende spørsmål: Er sentrumsskolen fortsatt viktig for politikerne? Mitt svar på dette er følgende: Det svaret vil du få når kommunestyret avholder sitt møte førstkommende torsdag. Svaret som både elever, lærere, foreldre og ikke minst besteforeldre er opptatt av avgjøres da. Hvis kommunestyret går for det som den administrative ledelsen i kommunen legger opp til er at det skal bygges en idrettshall først, kan en se langt etter når det blir ferdigstilt en ny skole på Os tomten.

Det er det faktiske forholdet vi i Pensjonistpartiet har den klare oppfatning av. Det startes da en prosess som vil medføre at det viktige i denne saken er at idrettshallen får det tomteområdet som den trenger, og at skolen kommer i annen rekke.

En helhetlig planprosess blir ikke slik den skal være i slike saker. Barnas beste som er helt overordna i denne sammenheng blir ikke ivaretatt på en god nok måte. Det gjelder selve bygget, uteområdene, adkomsten til selve anlegget og ikke minst miljøkonsekvensene som ikke blir ivaretatt slik de skal. Dette er bare noen av forholdene i saken

Økonomiske konsekvenser

Det er nå etter 9. periode rapportert et negativt budsjettavvik på over 18 millioner innenfor området undervisning, oppvekst og kultur. Det er fra administrativ ledelse innenfor området understreket at det så og si innenfor alle områder er vanskelig å holde vedtatt budsjett. Som det er hevdet fra oss i Pensjonistpartiet så går nå hele sektoren på "sparebluss". Hvorfor gjør den det? Hvis en går nærmere inn på budsjettrapporteringen så kan en lese følgende. Skatteinntektene hittil i år er 22 millioner mer enn forutsatt i budsjettet. Avsetningen til disposisjonsfond (frie midler) fortsetter som før ved at 39,4 millioner blir avsatt for å sikre seg imot at kommunen skal greie å betale renter/avdrag når gjelden i henhold til vedtatt økonomiplan blir på over 4000 millioner. Den Samarbeidsavtalen som nå det politiske flertallet har vedtatt inneholder alle de store prosjektene som "områdeløft nord" legger opp til. Hva betyr så dette for skolene? Det blir ikke noe mer penger til selve driften av skolene i tiden som kommer, og skolene blir også belastet med drifts og kapitalutgiftene for den nye idrettshallen på Os området. Derfor har Pensjonistpartiet sagt gjennom hele valgkampen at vi nå står ved et veivalg. Å finne andre løsninger på store prosjekter som ikke knyttes direkte til skolene, eller gi utbyggingen av skole på Os de økonomiske midler de trenger. Derfor er vår prioritering, bygg skole først.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken