Koronapandemien har gitt mange utslag. Et lite, men veldig synlig, er stengningen av trafikken forbi Bryggerhuset i begynnelsen på Storgata, og at deler av Torget er forbeholdt uteservering. Området har rett og slett fått en oppmykning, og framstår mer innbydende, penere og finere. Samtidig har det åpnet flere og flere utesteder i dette området – og flere er på gang.

HA synes tiden nå er moden for å dra dette mange hakk videre. Stadig flere byer tenker i de samme banene. For eksempel Fredrikstad og Oslo. Trenden med bilfritt sentrum er i ferd med å komme tilbake. Det legges mer til rette for løsninger som gjør at folk ikke lenger er avhengige av å kunne kjøre helt fram til døra dit man skal. Den samme trenden ser vi også i andre europeiske byer.

Flere og flere skaffer seg elsykler. Færre og færre gjør seg hele tiden avhengige av bilen. Dette fenomenet vil bare øke i årene som kommer. I Halden er lite lagt til rette for å oppmuntre til dette. Det er fremdeles bilistene som har forrang. Det mest slående er at byens fineste åpne plass, Torget, er en svær parkeringsplass.

Hva med å tenke nytt – og stort? HA ønsker en debatt der temaet er en bilfri sydside av Halden. Et tiltak som bør inngå i en plan om å utvikle sentrum i en mer moderne og tiltrekkende retning. Med flere sosiale og åpne møteplasser. En oppmykning og forskjønning av en hel sentrumsdel. En konkret oppfølging av meningsutvekslingene på forsommeren i år. De som handlet om å gjøre Halden mer attraktiv for yngre haldensere som vurderer å flytte tilbake.

Det er nylig lansert planer for en helt ny bydel på Sydsiden. Harald Kynningsrud og Knut Johansen har gått i bresjen for en spennende utvikling av området rundt jernbanen mot Mølen. Dette har HA applaudert allerede. Tankene vi i dag lanserer bør sees i sammenheng med dette.

Vi ser for oss at gjennomkjøring på Sydsiden reguleres gjennom Tollbugata i sørenden og Borgergata i nordenden. Men hele området imellom her gjøres bilfritt. Parkeringsproblematikken må løses. Kan det sparkes liv i tanken om parkeringshus i festningsfjellet? Vi bare spør.

En bilfri bydel i Halden sentrum er først og fremst et byutviklingsprosjekt, men også et miljøprosjekt. Godt voksne nordmenn er som sagt vant til at bilen kan brukes fra dør til dør. Men tiden da vi alle slapp å tenke utenfor vår egen nesetipp er forbi. Vi må ta større kollektivt miljøansvar. Et bilfritt sentrum er et bidrag i så henseende.

Som HA har påpekt tidligere, er det allerede gjort gode grep de siste årene; byhagen ved Kongegården er blitt en liten vakker oase, og framstår grønn og innbydende. Busterudparken innbyr til flere lekeaktiviteter for barn, og som sagt er området rundt Torget blitt mye mer innbydende.

Nå har Halden mulighet til å dra dette enda lenger. Vi ønsker å være en sommerby. Potensialet er gedigent. Ikke minst fordi vi har et særpreg vi liker å vise fram. Bare se på alle de flotte bildene som er blitt vist på TV! En bilfri bydel vil ikke være noen hemsko for turistene.

Vi forstår at en del aktører i sentrum vil rynke på nesa av tiltaket HA nå lanserer. Men vi tror også at andre vil være entusiastiske.

Uansett føler vi at tiden er moden for denne debatten. Delta gjerne! På sosiale medier eller i Fritt Ord!