I april skrev jeg et åpent brev til byens folkevalgte, hvor jeg etterlyste tiltak for barn og unge. Det har i en årrekke vært kuttet i de kommunale budsjettene. Kuttene har i stor grad rammet nettopp barn og unge. Hva gjør de rød-grønne partiene nå for å rette opp disse kuttene?

I mitt åpne brev pekte jeg på hvor viktig det nå er å satse på psykisk helse, lavterskeltilbud, skolehelsetjenesten, BUP og barnevernet. Skolen i Halden har i en årrekke vært utsatt for ostehøvelkutt i millionklassen, kutt i spesialundervisningen og det har blitt færre voksne pr. barn.

Å ta grep om situasjonen, satse på barn og unge, skolehelse og psykisk helse – var i forrige periode rødgrønn politikk i Halden. Sammen med SV la Arbeiderpartiet frem flere budsjettforslag og økonomiplaner med en tydelig prioritering av nettopp barn og unge, flere voksne i skolen – og en økt satsing på helsetilbudet og oppfølgingen av barn og unge. Det var bakgrunnen for at jeg i april stilte våre folkevalgte noen spørsmål, som ingen så langt har villet eller kunnet svare på:

  • Hvordan er skolehelsetjenesten styrket gjennom pandemien?
  • Hvor mange flere voksne har det blitt i skolen det siste året?
  • Hva har dere gjort for å styrke barnevernet, og dermed følge opp de som nå sliter aller mest?
  • Hva har dere gjort for de barna som nå blir hengende etter rent faglig på skolen, og hva
  • gjør dere for de barna som nå kjenner på usikkerhet, ensomhet og angst i en vanskelig tid?
  • Hvordan har dere styrket ungdomstilbudet og frivilligheten det siste året, og hvilke planer har dere fremover?

Jeg leser i avisen at de rødgrønne partiene prøver å finne ekstra budsjettmidler for å finansiere ungdomsklubben. Det er bra, men det er langt fra nok. Både barnevernet og skolen har i en årrekke ropt varsku for manglende ressurser og for få ansatte. Man trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at dette får konsekvenser. Det får konsekvenser ikke bare for det enkelte barn, men for haldensamfunnet og lokalmiljøet vårt.

Når kommunedirektøren gjentatte ganger i media sier han vil utfordre lovverket og finne et billigere «godt nok» - er det et politisk ansvar å si noe om hva man politisk vil prioritere. Etter mitt syn er det ikke nok å lete etter småpenger for å stoppe enkelte av de kuttene rådmannen hvert år legger opp til, det må inn en tydelig satsing på barn og unge, skole og helse.

Om noen dager legger de rødgrønne partiene i Halden frem sitt budsjettforslag. Jeg er spent på å se prioriteringene som da legges for dagen, og jeg er spent på om noen da vil svare på hva det politiske flertallet faktisk har gjort, og vil gjøre, for barn og unge i Halden kommende år.