Gå til sidens hovedinnhold

Hva får undervisningssektoren av midler?

Artikkelen er over 1 år gammel

Det har helt siden april vært rapportert fra kommunedirektøren at det vil bli et stort negativt overforbruk innenfor området undervisning og oppvekst i kommunen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette forbruket har så økt utover i hele året fra cirka 15 millioner kroner i april, til nå cirka. 21 millioner kroner. Det er ikke fra politisk nivå vist noen interesse for å få ordnet opp i dette før valget i september. Hva skjer nå etter valget?

Kommuneloven er helt klar i den sammenheng. Etter Kommunelovens §47, 3 skal det foretas endringer slik at dette kommer i balanse uten opphold. Det er ikke gjort. Kursen ligger fast. I det samme budsjettet for 2019 skal det settes av på fond på cirka 40 millioner kroner. Det rapporteres om økte skatteinntekter utover budsjettet på 22 millioner kroner og mindre renteutgifter/mer renteinntekter på samlet cirka 10 millioner kroner.

Kursen som det tidligere kommunestyret hadde før valget i september gjennom vedtatt økonomiplan 2020 til 2023, ligger slik vi i Pensjonistpartiet derfor på mange områder fortsatt fast. Hva er så de økonomiske rammene som skolene skal forholde seg til i 2020, hvilke konsekvenser vil det medføre for elevene? Her er de viktige tallene i den sammenheng.

Vedtatt budsjett for 2019 som det nå styres etter har en ramme på 658 millioner kroner Det er rapportert et forbruk som t.o.m. oktober er på 21 millioner kroner i merforbruk (altså et overforbruk).

Budsjettet for 2019 burde uten opphold justeres til 679 millioner kroner for 2019 etter vårt syn.

Kommunedirektørens forslag til nytt budsjett for 2020 var på 691 millioner kroner. Dette er en økning på 12 millioner kroner som er 1,78 prosent i vekst. Flertallspartiene vil øke den økonomiske rammen til 696,95 millioner kroner. Dette gir en ytterligere økning på 0,86 prosent..

Slik vi ser det i Pensjonistpartiet så vil det bli en ytterligere reduksjon innenfor undervisningssektoren i 2020 med det fremlagte budsjettforslag fra posisjonspartiene. Det blir fra Kommunedirektørens side redegjort for det i det budsjettforslaget som han har lagt fram hvor omfattende kostnadsreduksjoner som rammer elevene iverksettes for å nå hans forslag. Det er derfor ikke i nærheten av nok midler til hva som trengs ved å øke dette med cirka 5 millioner kroner. Pris og lønnsøkninger sammen med alle andre kostnadsøkninger er ikke i nærheten av å bli inndekket. Pensjonistpartiet har i sitt budsjettforslag satt den økonomiske rammen for skolene til 716,177 millioner kroner. Hvordan skal det skaffes dekning for en slik økning? Det er tidligere vedtatt i kommunestyret at det for perioden 2020 til 2023 skal lånefinansieres innen "områdeløft Nord" prosjekter til sammen på 1253 millioner kroner.

Det fremgår at renter/avdrag i budsjett sammenheng derfor øker fra 2018 til 2020 med cirka 70 millioner kroner per år. Det fremlagte budsjettet fra flertallspartiene har redusert renteutgiftene i forhold til Kommunedirektøren med 9 millioner kroner i 2020. Det sier vi i Pensjonistpartiet et stort ja til. Det er tilnærmet det samme som vi sier. Her kan det gjøres mye mer på flere områder. Slik vi ser det så må alle de store planene som nå er vedtatt gjennomgås helt på nytt. Som vi i Pensjonistpartiet nå har sagt i lang tid, vi står nå ved et veivalg. Store økninger i renter og avdrag, store fondsavsetninger eller velferdstilbud til innbyggerne. Det er det som det nå må avklares og foretas et valg mellom.

Kommentarer til denne saken