Her er Halden Høyres svar på  KFUs 5 spørsmål.

1. Hva skal dere bidra med for at skoletilbudet vil være likt uansett hvilken skole i Halden du går på?

Svar: Høyre jobber aktivt for å bringe alle Haldens skoler opp på et kvalitetsmessig høyt nivå. Dette gjelder både i forhold til innhold, tidlig innsats og ikke minst selve bygningene og bruk av ny teknologi. Like skoler med like muligheter for alle. Vi går til valg på ferdigstilling av nye Os skole, jobbe for en ny Hjortsberg skole og ikke minst se på mulig utvidelse og opprusting av Strupe ungdomsskole og Berg skole. I denne perioden har vi levert Kongeveien skole som et nytt fantastisk skoleanlegg. Høyre leverer det som står i valgprogrammet.

2. Hvordan vil dere bidra med til å bedre resultatene til elevene i Haldenskolen?

Svar: Vi skal fortsett med stø og målrettet kurs, der vi satser enda mer på tidlig innsats, ny teknologi og ikke minst sørge for like muligheter for alle i Haldenskolen. Hittil viser statistikken at vi har løftet både lesing og regning for 8 og 9 trinn sammenlignet med tidligere perioder da det var et annet styre i byen. Vi er på rett vei og vil fortsette i denne retningen.

3. Hva skal dere konkret gjøre for å trygge Haldens befolkning i at skolen skal være en bidragsyter for at elevene skal bli den beste utgaven av seg selv?

Svar: Selve skolebyggene er det mest synlige for folk flest, men like, om ikke viktigere, er Høyres fokus på innhold, tidlig innsats, etter- og videreutdanning av lærere og muligheter for alle samtidig som vi vil fortsette vår målrettede arbeide med skolebygningene. Summen av alt dette mener vi i Høyre er selve grunnlaget for at alle som stemmer på oss vet at skolen har vår prioritet. Høyre leverer alltid det som står i valgprogrammet, er forutsigbare og viker ikke når det kommer til skole.

Les også: 5 spørsmål om skole til de forskjellige partiene i Halden i forbindelse med kommunevalget 2019

4. Hvordan vil dere bidra til at skolen skal få ressurser til å redusere økte forskjeller på bakgrunn av familiens inntekt?

Svar: Like muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn, påpeker forskere er noe av det viktigste vi som politikere kan legge grunnlaget for. Der har flere pekt  på at et prosjekt som Os skole- og idrettssenter er like mye et prosjekt for å skape like muligheter for barne- og unge spesielt i sentrum som det er det rent skole eller idrettsprosjekt. Derfor arbeider vi meget hardt for dette prosjektet. I tillegg går vi til valg på at vi fortsetter vårt arbeid med å skape skoler med et høyt faglig innhold og programmet for etter- og videreutdanning av lærere fortsetter. Halden må ha gode skoler og gode og motiverte lærere. Uten sammenligning for øvrig, har Høyre de siste periodene løftet sosialhjelpssatsen i Halden 2 ganger, før den tid hadde de stått uendret i 15 år. Høyre tar muligheter for alle på alvor!

5. Med de siste årenes kraftige kutt i Haldenskolen, hvordan ser dere for dere situasjonen i skolen om 4 år?

Svar: Halden har de siste årene vært en ROBEK-kommune som var en arv Høyre fikk fra foregående styre. Det har vært en krevende periode, der vi faktisk har skjermet Haldenskolen mest mulig. Perioden har vært tøff og krevende for alle. Det foregår betydelige omstillinger i den norske skolen generelt og på mange måter har vi også vært heldige som har vært nødt til å gjøre omstillinger. Vi har faktisk vært tidlig ute i forhold til en rekke andre kommuner. I denne perioden og i neste periode, vil tidlig innsats stå sentralt sammen med overgangen mellom barnehage til skole og skole til videregående. Like viktig er også tilstrekkelig med kompetente- og motiverte lærerressurser, bruk av ny teknologi og ikke minst å klare omstilling fra sein innstas som er meget ressurskrevende, over til tidlig innstas, uten at dette går ut over de som har behov for sein innsats. Halden Høyre står nå endelig på trappen til å gjøre det vi ønsket for 8 år siden, nemlig å jobbe enda hardere med å løfte Haldenskolen framover.