Høyres stortingsrepresentanter i Østfold og Akershus mener nærpolitireformen har gjort dem tryggere. Det er fint for dem, men for resten av befolkningen er bildet noe helt annet.

Høyre er veldig glade i å snakke med ledere som sitter lengst borte fra hverdagen – også i Øst politidistrikt. Senterpartiet snakker med tillitsvalgte, politifolk, påtalejurister, arrestforvarere, ansatte med forvaltningsoppgaver og ikke minst vanlige folk. Så kan vi spørre oss – hvem vet mest om hvordan hverdagen fungerer.

Politiets fellesforbund har gjentatte ganger i det siste uttalt at befolkningen er holdt for narr av regjeringen og at politiet forebygger mindre og mindre. På spørsmål fra Senterpartiet kan ikke regjeringa dokumentere at det har kommet på plass en eneste ekstra politipatrulje som følge av nærpolitireformen, selv om langt mer politi på hjul skulle være en av gevinstene ved å legge ned over 120 lensmannskontor. SSB-tall viser at det har forsvunnet drøyt 1130 politiansatte fra nesten 200 kommuner fra 2016 til 2019. Ved politidistriktenes hovedseter – som på Ski har det derimot kommet over 150 nye ansatte som sitter på kontor. Folk på Hvaler, i Sarpsborg, Aremark, Rakkestad, Ørje og Rygge har mista politifolk og lensmannskontor de siste årene. Fører det til mer trygghet?

Les også

– Politireformen har gitt oss større trygghet

Det kommunale brannvesenet og ambulansen må stadig oftere gjøre politiets jobb og kommer først til stedet – også i rene politioppdrag. I følge brannstatistikk.no kommer brann/ambulanse først i stadig større grad. Er det en suksess når ei statlig reform utilsikta medfører at flere oppgaver og store kostnader blir skjøvet over på en kommunal brann- og redningstjeneste?

Heller ikke politiets responstid har blitt bedret, men forverret gjennom reformen. For Øst politidistrikt sin del ser vi at politiet bruker lengre tid i 2020 på alle måleparametere sammenliknet med 2016. På nasjonalt nivå er det ingen bedring. Dette øker ikke tryggheten.

Det vi også vet er at andelen som hadde svært stor eller stor tillit til politiet har falt fra 89-90 prosent i de tidligere politidistriktene Østfold, Follo og Romerike til prosent 79 prosent for Øst politidistrikt fra 2014-2019. Det er også klart at halvparten av voldtektssakene blir liggende i over en måned før noen ser på dem i Øst politidistrikt. Dette er ekstremt belastende for ofrene.

Når det gjelder bemanninga, har halvparten av alle nyansatte i politiet under denne regjeringa har kommet i Oslo, særorgan og Politidirektoratet. Over 700 nye byråkrater har det blitt ansatt i sentralt politibyråkrati. Over 1700 av politiets ansatte er nå ledere med personalansvar og det har blitt brukt over 2 milliarder kroner på IKT-konsulenter de siste årene. I slutten av september skrev tidligere politiførstebetjent Morten Haukeland et tankevekkende innlegg i Fredrikstads blad hvor han sier at «Politiet her i distriktet har aldri hatt dårligere kontakt med publikum enn nå». Jeg forventer at Høyre tar slike tilbakemeldinger på alvor fremfor å skjønnmale situasjonen.