Denne uken er det studiestart ved landets fagskoler, høgskoler og universiteter. Vi gratulerer alle nye studenter med studieplass og ønsker lykke til med starten på et nytt kapitel i livet. Og vi ønsker også alle andre studenter lykke til med et nytt studieår som vi håper vil inneholde mye fysisk undervisning og en fin studietid på campus.

Etter åtte år med Høyre i regjering har studentene fått over 14 000 kroner mer å rutte med. Regjeringen har gitt midler til over 17 000 studentboliger, og rekordmange fullfører bachelorgraden raskere enn før. Høyres studentpolitikk fungerer, men vi vil fortsette å jobbe for at studentene får det enda bedre faglig, sosialt og psykisk. Derfor har Høyre fem løfter til studentene :

1. Flere psykologer og rådgivere

SHoT (Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse) og andre undersøkelser viser at mange studenter opplever psykisk uhelse og føler seg ensomme. Dette er noen av mange faktorer som kan påvirke livsmestring og studiemestring negativt. Forbyggende arbeid og kort ventetid er ekstra viktig for studenter. Sosiale lavterskeltilbud, et godt faglig og sosialt miljø og samtaler med noen som kan hjelpe med å sortere tankene er viktig for deg som student. Det virker også forebyggende. Men noen trenger mer hjelp. Derfor har Høyre stilt krav om at alle kommuner må ha psykolog, og vi har gitt penger til å bygge opp det psykiske helsetilbudet i samskipnadene. Det skal vi fortsette med.

2. Bedre faglig oppfølging

Gjennom Studiebarometeret har studentene rapportert at faglige tilbakemeldinger og veiledning er noe av det de er minst fornøyde med. God faglig oppfølging kan være avgjørende for mestring, trivsel og gjennomføring av studiene på en god måte Som student skal du være trygg på at du blir tatt godt imot når du starter på studiene dine. Derfor skal vi presisere i loven at universitetene og høyskolene ikke bare skal levere god undervisning, men også god faglig oppfølging.

3. Alle skal få prøve seg i arbeidslivet

Å få teste sine faglige kunnskaper og ferdigheter i arbeidslivet burde være en naturlig og viktig del av alles studietid. Det burde for eksempel være like naturlig for deg som er historiestudent å få prøve deg i arbeidslivet som for en lærerstudent. Og det vil også være veldig positivt for fremtidige arbeidsplasser å bygge gode relasjoner med studenter underveis i studiene. Derfor vil Høyre at flere studenter skal få muligheten til å prøve seg i arbeidslivet i løpet av utdanningen sin.

4. Digitalisering

Ikke alle kan flytte på seg for å studere. Derfor må vi også ha et fullverdig tilbud for deg som av ulike årsaker ikke kan studere ved campus. Høyre vil opprette digitale studieplasser og flere desentraliserte tilbud som gjør at utdanning blir tilgjengelig for flere. Og vi skal også bruke digitaliseringen til å gjøre utdanningen på campus bedre. Vi vil ikke ha mer av ensomme studietimer på hybelen, men vi må bruke digitale verktøy til å gjøre studiene bedre.

5. Sommerstudier

I dag er det få alternativer for deg som ønsker å gjennomføre en mastergrad på kortere tid enn to år. Høyre vil ha et forsøk med trimester som innebærer undervisning også om sommeren og vil bety en raskere progresjon. Da kan du med en bachelorgrad i bagasjen fullføre mastergraden på halvannet år. Det er positivt både for den enkelte student og for samfunnet. En trimester-ordning kan også åpne for tilbud til studenter og andre som ønsker litt faglig påfyll i sommerferien.

Dessuten vil Høyre bedre studentenes økonomi ved å fortsette å øke studiestøtten utover prisvekst. Og vi fortsetter den store satsningen på bygging av studentboliger. Høyre i regjering har også for første gang åpnet opp for at det kan gis tilskudd til rehabilitering av eldre studentboliger. Dette vil vi fortsette med, og det gjør at vi raskere kan nærme oss målet om at 20 % av studentene kan bo i trygge og rimelige studentboliger.