Ordføreren har hørt på min 1. mai appell og kommenterer den i HA 3.mai.  Han reagerer på at jeg har snakket om manglende vedlikehold. Han vil forklare Ap, og andre, forskjellen på overskudd og «penger på bok». Det er en forklaring han kunne spart seg. Jeg har ikke snakket om at kommunen har «penger på bok». Han hamrer løs på noe jeg ikke har sagt: Talen min er lagt ut offentlig og der kan man lese det jeg sa om dette:  

«Derfor vi vil vedlikeholde bedre. De siste årene har kommunen klart å betale inn flere penger til banken, men skolebygninger forfaller og veier blir ikke reparert. Dette er ikke innsparing. Det er å skyve regningen foran seg.»

Les også

Aps mangel på økonomiforståelse

 

Å betale inn flere penger til banken gir ikke nødvendigvis «penger på bok»; i Haldens tilfelle har det bare redusert gammel gjeld. Halden kommune har klart å styrke sin finansielle stilling, men samtidig har realkapitalen blitt forsømt. At manglende vedlikehold av realkapitalen ikke er reell sparing burde ikke være spesielt kontroversielt å påpeke. Ordføreren liker tydeligvis ikke at vi peker på at manglende vedlikehold av kommunens bygninger og veier er et problem. Vi kan ikke la være å snakke om det av den grunn.

Ordføreren peker på at Ap og H har et felles ansvar for det høye gjeldsnivået i kommunen fordi de har stemt sammen om store investeringer de siste åtte årene. Hans kommentar om at «det blir derfor noe spesielt av et parti å stemme for nye investeringer og etterpå beklage seg over at gjelda øker» slår rett tilbake på han selv. Ellers er han nemlig veldig opptatt av at Ap alene har skyld for at gjelda ble for stor for 10 år siden. Da hadde Ap ordføreren og det skal tydeligvis dermed frikjenne H for alt ansvar. Poenget er at da som nå stemte H og Ap sammen om store investeringsprosjekter.

Han bør bestemme seg; Er det ordførerpartiet som har alt ansvar og eventuell ære for kommunens økonomiske situasjon? Eller er det faktisk slik at å stemme sammen om investeringsprosjekter og ha omtrent samme driftsramme betyr at en har et felles ansvar både i gode og dårlige tider? At sannheten er at partiene i Halden stort sett har stått sammen om totalrammene? Forskjellene mellom partiene består mest i hvordan en bruker midlene innenfor rammene.

Uansett snakket jeg ikke om gjelda fra i fjor eller fra 10 år siden. Jeg snakket om gjeldssituasjonen framover. Ifølge vedtatt økonomiplan har kommunens rentebærende gjeld økt kraftig i løpet av kort tid, fra drøyt 50 prosent til snart nærmere 100 prosent av driftsinntektene. Etter Arbeiderpartiets syn må denne gjeldsandelen reduseres. Ny gjeld er ikke bedre enn gammel gjeld. Med økte lånerenter kan vi risikere å gå på den samme gjeldssmellen som kommunen gikk på for ti år siden. En smell som Edquist alltid ellers, sier vi bør lære av. Ingen bør heve seg over å ta inn lærdom.

Ordføreren påstår også at Ap mangler økonomiforståelse. Det er en dristig påstand overfor et parti som i løpet av de siste 100 årene har fått tillit gang på gang til å lede oppbyggingen av landet og kommunen fra et av de fattigste til et av de rikeste land i Europa. Jeg skal nøye meg med å sitere hva jeg faktisk sa om Halden kommunes økonomi i talen, så kan folk vurdere selv:

Vi skal ta vare på kommunens økonomi.

En god kommuneøkonomi styrker fellesskapet. Det styrker velferden. Det trygger arbeidsplassene. God styring av økonomien er et kjennetegn på Arbeiderpartiet.

Derfor vil vi ikke svekke kommunens inntekter. Vi lover ikke lavere eiendomsskatt.

Derfor vil vi redusere kommunens låneopptak. Under de borgerliges ledelse har gjelda økt pånytt. De siste fire år kommunens gjeld fordoblet seg. Det kan bli tungt å dra med seg i åra framover.

Derfor vil vi redusere kommunens kostnader gjennom å jobbe smartere. Vi vil prioritere prosjekter som kan redusere driftskostnadene i framtida. Ny teknologi kan gi bedre tilbud til innbyggerne til lavere kostnad.

Derfor vi vil vedlikeholde (se sitat tidligere i innlegget).

Derfor må vi øke sysselsettingen i befolkningen vår. Vi må få flere skattebetalere. Halden skal være en by hvor det er attraktivt for næringslivet å være. Da må den også være en attraktiv velferdskommune for de som skal jobbe her med sine familier.

Sysselsettingen i Halden er lavere enn sysselsettingen både i Østfold og på landsplan. Det gir oss en varig svikt i våre inntekter, og gir oss større utfordringer med barnefattigdom enn andre kommuner.

Arbeid for alle forblir vårt viktigste svar, også for å styrke kommunens økonomi.