Årsmøtet til Halden Rødt presenterte denne uken en uttalelse hvor de etterlyste et større lokalpolitisk engasjement for skolen. Det er vi i Høyre helt enige i og vi er nok det partiet i Halden som har vært mest aktive i disse diskusjonene. Vi synes derimot diskusjonene har vært vanskelige fordi det kun har blitt redusert til et spørsmål om kroner og øre. Jan-Erik Andersen i Rødt kritiserer tidligere ordfører Thor Edquist for å kun være opptatt av kredit og debet og ikke utfordringene i skolen. Slik jeg ser det så har Rødt – eller de andre partiene i kommunestyret – snakket om så veldig mye mer enn penger når vi prøver å diskutere skole. Også hos Rødt reduseres skoledebatten til et spørsmål om kroner og øre uten å kumme si noe om hva de vil med skolen vår.

Det største problemet for skolen i Halden er at 1 av 5 går ut av skolen uten gode nok grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving eller regning. En elev som starter på skolen i Halden kan ikke regne med å stille på samme nivå som en norsk gjennomsnittselev. Det kan vi ikke akseptere! Det kan godt hende at skolene i Halden trenger mer penger, men vi må ha et mål med de pengene vi bruker. Det er vel og bra at Rødt vil bevilge mer penger til skolen, men hva skal de brukes på? Vi må spørre oss hva som er utfordringen og hvordan de kan løses. Og vi må sette oss mål for skolen.

I denne perioden har vi i Høyre flere ganger foreslått å jobbe for å etablere en alternativ opplæringsarena i Halden for de elevene som ikke finner seg til rette i klasserommet. De elevene vil alltid være der uansett hvor flinke vi er til å tilpasse. Når man skal jobbe i et klasserom med 27 elever er det grenser for hvor langt den individuelle tilretteleggingen kan gå.

I perioden har vi ved én anledning prioritert midler til læremidler i skolen. Dette er noe vi vil fortsette å gjøre. Vi vil ikke at elevene i Halden bare skal jobbe med løse kopier.

Vi er opptatte av dyktige lærere og vil fortsette å satse på etter- og videreutdanning for lærere. Det å bli verdsatt av arbeidsgiver gjennom å få studere mer er positivt på motivasjonen og det kan inspirere til nye og bedre måter å jobbe i klasserommet på for hver enkelt lærer. Læreren er den faktoren bortsett fra eleven selv som er viktigst for læringsutbyttet.

Vi ønsker også å evaluere digitaliseringssatsingen i haldenskolen. Vi satset hardt på digitale læringsmidler i forrige periode, men som politikere har vi ikke sett noen evaluering av hvorvidt dette har hatt den effekten vi så for oss. Vi er opptatt av å finne den riktige balansen mellom skolebøker og digitale læremidler. Det skal vi gjøre sammen med lærere og skoleledere.

Vi ønsker å fortsette å bygge én haldenskole hvor man får en litt mer ensartet praksis og man møter de samme læremidlene uansett hvilken skole man går på. Vi skal ha de samme kartleggingene og de samme tiltakene som sikrer at uansett hvilken skole du går på, så får du den hjelpen du trenger dersom du ikke har lært å lese innen utgangen av andre klasse.

Kommunestyret har det formelle skoleeieransvaret og jeg er enig med Andersen i at man ikke har fylt den rollen på en god nok måte i perioden som har gått. Dersom jeg blir ordfører, vil jeg ha egne kommunestyremøter hvor vi kun diskuterer skole- og oppvekst. I denne perioden har kvalitetsrapporten for skolene kommet til kommunestyret som en referatsak og fått alt for liten oppmerksomhet. Som ordfører vil jeg gjøre det enklere for kommunestyret å fylle rollen som skoleeier på en skikkelig måte.

Dette er noen konkrete ønsker for skolen vår. Korriger meg gjerne, men det er kun Høyre som i avisa og møter har diskutert innhold og kvalitet i skolen og ikke bare millioner. Når vi skal skape Østfolds beste skole så må vi ta eierskap til innholdet i skolen og ha ambisjoner på vegne av barna våre sammen med alle de flinke ansatte vi har i skolen vår.