Logikken var enkel.

Det var satt av 250 tusen til Karl XII-jubileet men Rådmannen innstilte på å gi 158 tusen i tillegg fra kulturmidlene, tilsammen 408 tusen.

Vi synes det var galt å prioritere Karl XII- jubileet foran kulturlivet ellers og holdt oss til rammen på 250 tusen til dette formålet.

Videre hadde Rådmannen innstilt på å gi 25 tusen til ett prosjekt som i fjor hadde et stort overskudd. Det syntes ikke vi var nødvendig.

Les også

Kulturstøtte i Halden - tilfeldighetene skal rå?

 

Så vurderte vi prosjektene (ja politikere må få lov til det) og syntes det var kommet flere gode søknader som ikke hadde fått penger.

Vi ga til prosjekter som vi syntes hadde sendt gode søknader med gode begrunnelser, og som var i samsvar med formålet med kulturmidlene og prioritering av tiltak for barn, unge og amatører.

Hundre tusen ble gitt til en musikal på festningen som settes opp for tredje gang og som jobber for å bli økonomisk bærekraftig. Musikalen legger til rette for tett samarbeid mellom profesjonelle og lokale amatører.

Les også

Kulturmidler og Venstre

 

40 tusen ble gitt til en ung musiker som trenger hjelp til å kunne produsere musikken sin og ta et steg mot anerkjennelse og inntekt.

25 tusen ble gitt til et gratis kulturarrangement i kulturkvartalet for barn og unge.

Åtte tusen ble gitt til et amatørkorps som skulle arrangere sin årlige konsert i Brygga kultursal og til slutt ble fem tusen gitt til kulturinnslag som del av et større arrangement for jenter.

Prioriteringene er utvalgets ansvar, ble vedtatt av flertallet, ble godt begrunnet i møtet og er ikke spesielt kontroversielle synes vi.