Det var utvalgsleder Joakim Karsen (V) som fremmet forslaget som flyttet på en betydelig del av tilskuddene til kulturformål.

Sterk kritik

Dette reagerte opposisjonen sterkt på.

– Det er andre gang dette skjer. Tildelingen baserer seg på retningslinjene vi har gitt og da må vi ha tiltro til at rådmannen følger disse. Hvis ikke er det enten feil med retningslinjene, eller så er det feil med rådmannen, og det tror jeg ikke det er, sa Lars Peders Due (Ap).

Yngve Milde (H) mente at de som politikere ikke kunne sitte uten å ha noen mening. Han mente dessuten at man ikke bare kunne forholde seg til retningslinjene.

Karlsen mente at det var kun på en liten tildeling av 5.000 kroner til Halden Sanitetskvinneforening som man ikke fulgte retningslinjene, mens Pedersen Due mente at det gjaldt for flere av søknadene.

– Det er greit at dere gjør det på denne måten, men da får dere være så ærlige at dere innrømmer at tildelingen av kulturmidlene nå er en politisk tildeling, fortsatte Due.

– Ingen rød tråd

Han fikk også støtte av Miljøpartiets Vibeke Julsrud.

– Jeg synes det er vanskelig at vi som politikere skal ta fra noen for å gi til andre og jeg finner ingen rød tråd i forslaget fra utvalgslederen, slik det er i forslaget fra rådmannen, sa hun.

Joakim Karlsen repliserte at hans forslag var tuftet på de gjeldende retningslinjene.

– Dessuten er begrunnelsen i rådmannens innstilling veldig kort. Jeg har gått grundig gjennom hver enkelt søknad og gjort meg opp en menig ut fra dette, også satt opp mot retningslinjene, sa Karlsen.

Både han og Milde pekte dessuten på at det i rådmannens forslag var gitt mer i støtte til ulike tiltak i forbindelse med jubileet for Karl XIIs død, enn de 250.000 kronene som var avsatt i budsjettet. De fjernet derfor en betydelig sum fra tiltak i forbindelse med jubileet.

– Det er viktig at ikke Karl XII går utover midler til det øvrige kulturlivet, understreket de.

For å unngå uklarhet ved framtidige tildelinger, slik det har vært de to siste gangene, ba opposisjonen om at retningslinjene derfor kommer til ny behandling i utvalget, men dette ble nedstemt.

Støtte til venstremedlem

En av søknadene som ikke var tilgodesett med penger fra rådmannen, men som fikk penger i flertallspartienes forslag var Vår verden. Dette kulturprosjektet ble tildelt 30.000 kroner.

Det er Dina Billington som står bak Vår verden, hun er medlem i Venstre og vararepresentant til hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur.

– Er det problematisk at dere gir støtte til et prosjekt, som ikke var foreslått av rådmannen, når det er et venstremedlem som står bak? spurte vi utvalgsleder Joakim Karlsen etter møtet.

– Jeg fremmet forslaget på vegne av flertallspartiene, så dette er en prioritering alle fem representantene fra de ulike samarbeidspartiene var enige om. Vi streber mot en rettferdig og god fordeling av midlene, svarte Karlsen, som understreket at de også tok hensyn til kvaliteten på søknadene.

Han poengterer også at dersom Dina Billington hadde vært innkalt til møtet, noe hun ikke var, så ville hennes habilitet blitt vurdert.

Etter en debatt med klare skillelinjer ønsket opposisjonen å følge rådmannens innstilling, men det var flertallspartiene forslag som ble vedtatt.

Disse fikk penger

Følgende fikk dermed støtte, endring i forhold til rådmannens forslag i parentes:

Foreningen til fremme av F. Byes forfatterskap: 30.000 (ingen endring)

Tistedalens Musikforening: 22.000 (+ 8.000)

Eirik Haug Stømner: 13.000 (ingen endring)

Vår verden: 30.000 (+ 30.000)

Carl André Johansson: 30.000 (ingen endring)

Halden Sanitetsforening: 5.000 (+ 5.000)

Sceneskrekk, Den hvite dame: 100.000 (+100.000)

Fest under eika: Avslås (-25.000)

Pianostredet figurteater: 20.000 (ingen endring)

Monne Stang Møller, cd-utgivelse: 40.000 (+40.000)

Haldenkeramikk: 10.000

Østfoldmuseene, Halden historiske Samlinger (to søknader): 250.000 (- 18.000)

Fredrikshalds Borgerbevæpning, 1700-tallsmarked i forb. med Karl XII jubileum: Avslås (- 140.000)