Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester