Nå kan det bygges hotell i Aremark

Slik ser reguleringsplanen for Strømsfoss ut. Hotell eller annen virksomhet innen kultur og næring er tenkt bygd i det lilla feltet nede til høyre på plankartet. Det lysegule er frittliggende småhusbebyggelse, det mørkegule er konsentrert småhusbebyggelse. Det store lilla feltet til høyre skal brukes til fritid og turistmål. Det lillastripete feltet til venstre er regulert til næring og lager. Det stripete området på tuppen av Kanaltangen er avsatt til friområde, fritid og turistmål.

Slik ser reguleringsplanen for Strømsfoss ut. Hotell eller annen virksomhet innen kultur og næring er tenkt bygd i det lilla feltet nede til høyre på plankartet. Det lysegule er frittliggende småhusbebyggelse, det mørkegule er konsentrert småhusbebyggelse. Det store lilla feltet til høyre skal brukes til fritid og turistmål. Det lillastripete feltet til venstre er regulert til næring og lager. Det stripete området på tuppen av Kanaltangen er avsatt til friområde, fritid og turistmål. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Etter fem år med planer og diskusjoner, vedtok kommunestyret å omregulere Strømsfoss.

DEL

Torsdagens kommunestyremøte i Aremark gjorde vedtak i en sak som får stor betydning for og påvirkning av framtida til Aremark-samfunnet.

To inhabile politikere

En omregulering av Strømsfoss innebærer at Høyre-politiker og investor Alf Ulven kan realisere de fem år gamle planene sine om å bygge hotell ved Kanaltangen.

Ulven ble naturlig nok erklært inhabil og forlot kommunestyresalen da saken kom opp. Det samme ble Nils Håkon Sandtorp som ba kommunepolitikerne ta stilling til hans habilitet.

- Jeg har forretningsmessige relasjoner med Af Ulven, forklarte han seg.

Næring og kultur

Arkitekt Erlend Eng Kristiansen, som har jobbet med reguleringsplanene for området, var til stede under møtet for å komme med eventuelle faglige forklaringer.

Øivind Strand (Sp) og Solveig Toft (V) ba om en presisering for å få kartet i samsvar med teksten i planen.

- Området som skal brukes til hotell, bør ikke bare reguleres til hotellvirksomhet. Vi bør føye til "næring", påpekte Strand.

- Siden det står at det også kan etableres blant annet museum og turistkontor i samme område, foreslår jeg å føye til "kultur" også, sa Toft.

Kristiansen kunne berolige kommunestyret om at det ikke var noe problem.

Relatert virksomhet

I planarbeidet har det vært stort fokus på ikke å binde opp de andre bygningene langs vannkanten i området som skal reguleres til hotelldrift. En av disse er Gunnengbygningen som ligger tvers overfor landhandleriet på Strømsfoss.

- De må kunne brukes til relatert virksomhet, påpekte ordfører Geir Aarbu (Sp).

Arkitekt Kristiansen sa at det var hensyntatt.

- Og hvis det ikke blir hotell, kan man fortsette den aktiviteten som er der i dag, forklarte han.

Enstemmig vedtatt

Ordføreren konkluderte med at planen for utvikling av Strømsfoss, var stor og viktig, og at all regulering i området var til gode formål.

- Vi har også fått med oss fylkesmyndighetene i saken, og det er bra, sa han.

Voteringen over planutvalgets innstilling med presiseringen fra Toft og Strand ble enstemmig vedtatt.

Dermed er Alf Ulven et skritt nærmere et hotell på Strømsfoss etter mange års planleggingsarbeid.

Fire flyktningfamilier

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) var til stede på kommunestyremøtet i Aremark torsdag for å informere om bosetting av flyktninger.

– Det er 25 millioner mennesker på flukt utenfor hjemlandet sitt. Aremark er bedt om å integrere 15 av disse. Det er ikke mange, men krever likevel mye av kommunen, og det må vi respektere, sa seniorrådgiver Marit Lund Larsen.

Aremark har blitt anmodet om å ta imot 15 flyktninger, og kommunestyret vedtok i går at inntil fire familier primært fra Syria er velkomne.

Aremark Høyre ba om protokolltilførsel på at de ikke ville avgi stemme fordi innstillingen i saken ikke inneholdt en redegjørelse over kostnadene ved å bosette flyktningene.

Kvoteflyktninger

Det er noen år siden forrige gang Aremark tok imot flyktninger. Etter torsdagens orientering fra IMDi, ble det spørsmål rundt økonomi både når det gjelder tilskuddsordninger fra staten og finansieringsmuligheter i Husbanken for å skaffe boliger.

Kommunen må bistå med blant annet bolig, sosialhjelp via Nav, helsetilbud, skole, SFO og barnehage, norsk- og samfunnsopplæring, tolk, aktiviteter på fritida, arbeidspraksis og transport.

Flyktningene som skal komme til Aremark, er såkalte overføringsflyktninger, også kjent som kvoteflyktninger eller FN-flyktninger. Det betyr at de er vurdert av FN til å trenge beskyttelse, og de er godkjent av norske myndigheter til å få komme til Norge. Det er uvisst når flyktningene kommer til Aremark.

Overskudd i 2014

Kommunestyremøtet ble avsluttet med gladnyheten om et positivt driftsresultat for kommunen i 2014.

- Vi endte på 600.000 kroner i pluss til tross for at vi trodde vi kom til å havne på minussida, sa økonomisjef Mette Eriksen.

To av årsakene til overskuddet er et positivt netto premieavvik på pensjoner samt diverse beregninger som ikke var klare før på slutten av året.

Et lite skår i gleden var skattesvikten som fortsatt truer grensekommunen.

- Vi har en svikt på netto skatt- og inntektsutjevning på 915.000 kroner i henhold til budsjettet, sa Eriksen.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken