Blir ikke Ulven-hotell på Strømsfoss

Slik ser reguleringsplanen for Strømsfoss ut. Hotellet er tenkt bygd i det lilla feltet nede til høyre på plankartet. Det lysegule er frittliggende småhusbebyggelse, det mørkegule er konsentrert småhusbebyggelse. Det store lilla feltet til høyre skal brukes til fritid og turistmål. Det lillastripete feltet til venstre er regulert til næring og lager. Det stripete området på tuppen av Kanaltangen er avsatt til friområde, fritid og turistmål.

Slik ser reguleringsplanen for Strømsfoss ut. Hotellet er tenkt bygd i det lilla feltet nede til høyre på plankartet. Det lysegule er frittliggende småhusbebyggelse, det mørkegule er konsentrert småhusbebyggelse. Det store lilla feltet til høyre skal brukes til fritid og turistmål. Det lillastripete feltet til venstre er regulert til næring og lager. Det stripete området på tuppen av Kanaltangen er avsatt til friområde, fritid og turistmål. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

På forrige ukes kommunestyremøte i Aremark vedtok politikerne å omregulere en del av området ved Kanaltangen på Strømsfoss til hotell.

Høyre-politiker og eiendomsinvestor Alf Ulven har siden 1997 hatt planer om å reise blant annet et hotell ved Strømsfoss sluse, Kanaltangen og Holth landhandleri.

Forslag til planprogram og igangsetting av reguleringsarbeidene ble kunngjort igangsatt i juli 2010.

- Ikke grunnlag for hotell

- Det ble jobbet aktivt og iherdig i perioden 1997-2009/10 med å få på plass ulike aktiviteter som kunne sørge for et markedsgrunnlag for hotell. Men det viste seg ikke å være nok interesse til å etablere attraksjoner i nærliggende områder som kunne danne grunnlag for å drive hotell, forteller Ulven.

Det var snakk om blant annet Stubbefolket og en stubbelandsby, Gråtass med Gråtasstun samt ulike aktiviteter knyttet til veteranbåtene som ligger fortøyd ved damskipskaia på Strømsfoss.

Omreguleirngsplanen har vært ute på flere høringer, og under den siste runden i mars 2014 sendte Alf Ulven et brev til Aremark kommune hvor han informerte om at han legger hotellplanene på is.

- Flott i strandsonen

Ordfører Geir Aarbu har ingen andre interessenter på banen som vil utvikle Strømsfoss i retning av et hotell.

- Vi omregulerte området til hotell, næring og kultur for å ha muligheten til det som måtte komme, sier han.

- Tomta ligger i strandsonen og er et flott sted, skryter han.

Tror på Strømsfoss

Han syns det er vanskelig å si noe om når det kan skje noe på Strømsfoss som samsvarer med den nye reguleringsplanen. 

- Tomta blir stående på vent til noen dukker opp og viser interesse for utvikling av området, sier han.

- Alf Ulven har trukket seg helt og holdent ut av de opprinnelige planene om hotellbygging, og det respekterer vi. Men vi tror noen kommer til å se mulighetene Strømsfoss byr på, ellers hadde vi ikke regulert området til hotell, næring og kultur, forteller Aarbu.

Håper på private aktører

- Jobber Aremark sammen med kanalselskapet, kanalparken eller andre aktører om å skaffe interessenter?

- Vi er medeiere i kanalselskapet, men har ikke direkte samarbeid med noen om utvikling av Strømsfoss. Vi håper at private aktører skal komme på banen og utnytte potensialet som ligger i området, sier Geir Aarbu.

Langsiktig strategi

I omreguleirngsplanen går det fram at det er flere faktorer som må på plass for å kunne realisere planen.

- Når det gjelder gjennomføringsevne og tidsperspektiv, er Stømsfoss-planen avhengig av tilskuddsmidler fra stat og fylke, samarbeid med utviklere, samt utviklingen av Kanalpark Halden. Planen synliggjør og fastlegger en langsiktig strategi for utvikling av dette lokalsenteret i Aremark, beskriver planteksten.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken