Like sikkert som at det er elgjakt så kryr det av ulv i skogen. Spesielt plaget er jaktlaga i Ankerfjella og i Kvisler der ulven blir beskrevet som noe svineri av Harald Østensvik.

Ulv blir observert både i Kvisler og i Ankerfjella. I Ankerfjella har de ikke bare sett en, men 3 forskjellige individer. Regner med at de 3 ulvene er sett samtidig. Eller er det så stor forskjell på ulvene at de blir gjenkjent hver for seg.

Ifølge Peder Anker-Rasch i Ankerfjella har det blitt mye verre de siste årene. Med verre så går jeg ut fra at han mener at det har blitt mer ulv i distriktet. Dette stemmer IKKE med de tallene som kan dokumentere. I 2019/2020 gikk det 1 markerende par i området i Ankerfjella/Boksjøen. Her ble det ikke registrert yngling. På vestsiden av vassdraget er ingen ulver registrer. Dette stemmer også med uttalelsen til valdleder i Vestfjella. Nærmeste registrerte familiegruppe er Rømskog med 6 individer.

Med en slik forskjell på antall dokumentert ulv og den ulvetettheten som jaktlaga opplever er det klart det blir misnøye. Ifølge Anker-Rasch vokser bestanden med rekordfart og er grovt underrapportert. Her er vi vel ved kjernen av problemet. Hvor mye ulv er det egentlig?

Med dårlig sporsnø på vintrene er det klart et problem med spor, men det er andre måter å dokumentere ulv på. Norge og Sverige har et meget godt DNA register på ulvene i Skandinavia. Så hvorfor ikke sende inn prøver i form av møkk. Med det antall ulv jeg får inntrykk av at vi har i områdene finnes det helt sikkert markeringer i form av møkk i vei og sti. Rundt en elgskrott som ulven har tatt er det ofte gode ruker og elgskrotter bør det vel heller ikke være vanskelig å finne. Jegere er mye i skogen, kan spor og spor tegn så kompetansen er helt klart til stede. Ta bare kontakt med SNO (statens naturoppsyn) eller rovviltnemnda. I Norge er det har i løpet av sommeren blitt registrert 18 ulv på DNA spor så det er mulig med registrering. Blir flere av ulvene som går rundt i Ankerfjella registrert kombinert med den rovdyrpolitikken vi har her i Norge er det kanskje rom lisensfelling