Det er noe som ikke henger på grep når et pensjonistektepar med millionformue og god pensjon kan reise med tog og fly til halv pris mens en alenemor med tre barn ikke har råd til å dra på ferie. Men slik er det i Norge i dag.

En typisk husholdning i Norge i aldersgruppa 63–68 år hadde i 2016 en samlet nettoformue på cirka 3,8 millioner kroner. Tilsvarende verdi for husholdninger under 63 år er 2,2 millioner kroner.

– Mange eldre husholdninger har med andre ord en solid økonomi med høye formuesverdier og gode pensjoner, sa fagsjef Rolf Mæhle i Finans Norge da tallene ble lagt fram for to år siden.

Og bedre har det blitt på de to årene som har gått. Årsaken er den kraftige veksten på boligpriser gjennom en lang periode. Mange pensjonister sitter nemlig i nedbetalt bolig når de blir pensjonister. Det gir dem en mulighet til å frigjøre penger ved enten å bytte dagens bolig mot en mindre og rimeligere eller ta opp noe lån på boligen.

Dette kommer på toppen av at mange nå går ut av arbeidslivet med en god pensjon fordi andelen yrkesaktive i Norge er høyere enn den var da honnørrabatten ble innført for mange år siden.

Samtidig øker de økonomiske forskjellene i Norge. Det er et faktum det til og med er politisk enighet om i Norge.

Bare i Halden alene er det rundt 1000 barn som lever i familier med en lav inntekt.

Morten Ulekleiv, nyhetsredaktør i Halden Arbeiderblad

Tiltak som Røde Kors' ferie for alle og lignende tilbud blir stadig mer populære. Bare i Halden alene er det rundt 1000 barn som lever i familier med en lav inntekt. Mens andre barn i klassen er i Thailand i høstferien, kan selv en togtur til Oslo for å se på slottet være mer enn det mamma og pappa har råd til når skoleferien kommer. For noen rabatt på togbillettene får de ikke med mindre de er uføretrygdede.

For meg er det derfor uforståelig at vi har en ordning der alle pensjonister over 67 år får halv pris på kollektivtransport helt uavhengig av deres økonomi. Og at alle andre reisende betaler regningen for ordningen.

Bedriften som leverer kollektivtjenestene er nemlig avhengig av en viss sum med billettinntekter for å kunne betale lønn til de ansatte og få en positiv drift. Med andre ord betyr det at når en alenemor med lav inntekt reiser med kollektivtransport subsidierer hun passasjeren med honnørbillett i setet ved siden av, som kan være en mann på 71 år med meget god økonomi.

Komiker Per Inge Torkelsen er kjent for å provosere. Da han i 2014 satt opp showet «Komikarane», laget han omvendte honnørbilletter. En vanlig billett kostet 375 kroner, mens en honnørbillett kostet 630 kroner.

– Jeg gjør dette fordi pensjonistene har mye penger. Pensjonister bør også betale full pris på buss og kino også videre. Mange eldre sitter med bil, hus og hytta – gjerne helt uten gjeld. Det er andre i samfunnet som bør ha rabattbilletter, som alenemødre og folk med dårlig råd, sa den da 62 år gamle mannen til NRK.

Kanskje det er andre som trenger det mer?

Per Fuggeli, avdød professor i sosialmedisin

Og han fikk støtte av den nå avdøde, populære professoren i sosialmedisin, Per Fuggeli:

– Vi er jo oppvokst med at vi skal ha respekt for de eldre, og at de skal få honnørpriser. Men når mange av pensjonistene har bedre økonomi enn andre samfunnsgrupper, er det kanskje på tide å se nærmere på dette. Kanskje det er andre som trenger det mer? sa Fuggeli i 2014.

Et raskt søk på Google og Stortinget.no viser derimot at det ikke har vært noen større politiske initiativ til å endre på ordningen de siste årene. Kjernen i politikk er nettopp å fordele både goder og byrder. Men det er lettere å gi enn å ta.

Pensjonister er ingen ensartet gruppe. Like lite som hockeysupportere, 40-åringer eller blondiner heller er det. Nettopp derfor er det lite hensiktsmessig å gi alle pensjonister den samme rabattordningen.

Det er på høy tid å fjerne dagens ordning med honnørpris for alle over 67 år og heller erstatte den med et behovsprøvd rabattkort, som både kan komme minstepensjonister, uføretrygdede og personer i lavinntektsfamilier til gode.