Ja, vi har hatt mange gode diskusjoner, Espen, og du er en belest mann med en imponerende hukommelse. Men når det gjelder byutvikling for fremtiden er jeg ikke enig med deg og den måten det jobbes med dette svært viktige temaet på nå.

Tirill Vik Nordeide hadde et meget godt innlegg i HA, og hun traff egentlig spikeren midt på hodet i det hun skrev.

Derfor spør jeg deg: høna eller egget ?

Du skriver at «når byen er urban, vil utbyggerne bygge boliger». Jeg mener det er motsatt. Vi må bygge de «kule bo-konseptene» først, slik at byen kan bli urban.

Videre så skriver du at «det viktigste er at vi har jobber». Underforstått, at jobbene må komme først.

Les også

Det er sånne som oss kommunen vil ha, men vi vil ikke komme

Men jeg mener at menneskene må komme først. Da følger jobbene etter.

Hvis Fredrikstad skulle ventet med å bygge nye moderne bolig-konsepter til de hadde fått et firma til å flytte til byen, hadde byen vært på det samme stedet som vi i Halden er nå, nemlig helt på grensen til å bli en fraflyttingskommune. Men de økte med 800 personer bare i fjor.

Les også

Tiril – ja vi vil også ha slike som dere

Uten at jobbene kom først. De kommer etter.

Slaget om fremtiden pågår nå. Henger ikke Halden med på det vil vi gå en meget tøff fremtid i møte.