HiØ har en økning på hele 11 prosent sammenlignet med fjoråret. Dette er en større økning enn samtlige sammenlignbare høgskoler og universiteter, skrives det i en pressemelding fra høgskolen.

Totalt hadde Samordna opptak en økning i antall søkere til høyere utdanning på 3,2 prosent.

– Gledelig

Det er kun nisjehøyskolene Høgskolen Diakonova, Lovisenberg Diakonale Høgskole og Politihøgskolen som slår Høgskolen i Østfold.

– En meget gledelig økning i disse fusjonstider. Jeg tror de gode søkertallene har sammenheng med at studentene ved Høgskolen i Østfold stort sett er meget godt fornøyde med studiene våre, og dette ryktes.

– Videre har vi et profesjonelt team på høyskolen som har markedsført studiene på en meget god måte. Det kan synes som om mange søkere ønsker å studere ved en høyskole som er passe stor og hvor det er nærhet mellom studenter og ansatte, sier rektor ved HiØ Hans Blom.

– Økningen i primærsøkere til HiØ, når du ser på det samlede antall søkere i lokalt opptak og til Samordna opptak, er på drøyt 1200 søkere . Det er en kraftig vekst, sier Blom.

IT-studier og sykepleie

Andelen søkere fra Østfold har gått ned de siste årene, fra 71,7 prosent i fjor til 67,8 prosent i år.

– Det vil si at vi har fått en større andel nasjonale søkere, påpeker en fornøyd rektor i pressemeldingen.

Interessen for IT-studier er stor ved høgskolen. Avdeling for informasjonsteknologi har en oppgang på 24 prosent.

Avdeling for helse- og sosialfag har den største økning med 25 prosent sammenlignet med 2015. Bachelor i sykepleie er det mest søkte studiet ved Høgskolen i Østfold med 593 primærsøkere til 190 studieplasser.

Færre vil bli lærere

Ved Avdeling for lærerutdanningen går antall primærsøkere noe ned (8 prosent).

– Det er en forventet nedgang som følge av det nye opptakskravet om karakteren 4 i matematikk, sier rektor.

Nasjonalt faller søkertallene til grunnskolelærerutdanning 1. – 7. trinn med 11 prosent.

– Nedgangen i søkertall til årsstudiene ved lærerutdanningen skyldes trolig det varslede nye kravet om at man fra 2017 må ha mastergrad for å få opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), et krav Kunnskapsdepartementet nylig utsatte. sier Blom i pressemeldingen.

Fakta