Gå til sidens hovedinnhold

Hjelp! - Hvilken stemmeseddel skal jeg bruke?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Valgkampen er for alvor igang og politikkerne benytter en hver anledning for å markedsføre seg og sine fanesaker.
Men hvem bør jeg stemme på ved lokalvalget i Halden? Hvem har de svarene som stemmer best med de tankene jeg har?
Det finnes mange spørsmål som kan stilles, men for meg som fortsatt er ansatt i Haldenskolen og som er morfar til barn som får sin skolegang i Halden er det et spørsmål som overskygger det meste.


Hva ønsker de forskjellige partiene i Halden å gjøre for å bedre tilbudet til elever og ansatte i Haldenskolen? Regner med at enhver politikker i Halden vil si at de representerer det partiet som vil gjøre mest for Haldenskolen i årene kommer, men hva er en slik uttalelse verdt? Hva hjelper det om de har mange gode ord om skole om de ikke er villig til å love at det vil følge penger med løftene?


Selv om vi har fått en ny skole i Halden og det planlegges enda en så er de økonomiske rammene for skoledrift i Halden svært trange. Økningene i bevilgingene som gis fra år til år er ikke store nok til å kunne dekke lønns- og prisveksten.

Halden kommune bruker en mindre del av sine netto driftskostnader til skole enn sammenliknbare kommuner. Gruppestørrelsen i grunnskolen i Halden er større enn både landsgjennomsnittet og kostragruppe 13. Andelen elever med spesialundervisning i Halden ligger over landsgjennomsnittet og høyere enn i sammenliknbare kommuner.


Halden ligger samtidig vesentlig lavere en landsgjennomsnittet og sammenliknbare kommuner når det gjelder grunnskolepoeng og resultater på nasjonale prøver.

Jeg vet at mange vil kunne si at akkurat dette henger sammen med lønnsnivået og utdanningsnivået til den voksne befolkningen i Halden, men kan vi slå oss til ro med det? Skal barna i Halden kunne prestere på samme nivå som barn i andre kommuner kan vi ikke fortsette å bestrebe oss på å være den kommunen som bruker minst på skole, men vi må faktisk øke innsatsen og de økonomiske rammene for å skape en bedre skole enn sammenliknbare kommuner.


Jeg har dermed et spørsmål til Haldens lokalpolitikere (jeg former spørsmålet flere ganger slik at jeg er sikker på at dere forstår hva jeg etterspør):
Vil ditt parti sikre økte bevilgninger til Haldenskolen de kommende fire årene?

Vil dere sikre at barna våre har nok lærere, miljøarbeidere og assistenter slik at de får den undervisningen de har krav på?

Vil dere sikre at det finnes midler på den enkelte skolen til å kjøpe nødvendige læreverk, utstyr og materiell til kunst og håndverk og utstyr til musikken slik at elevene også i disse fagene kan få den undervisningen de har krav på?

Vil dere påse at det avsettes nok midler til den daglige driften av Haldenskolen slik at skoledriften styrkes og ikke svekkes slik tilfellet har vært de siste årene?

I 2019 er det for eksempel avsatt mindre penger i det samlede budsjettet til skolene i Halden enn det de samme skolene brukte i 2018. Dette på tross av at kommunen i samme periode har fått statlige midler for å øke lærertettheten i skolen.


Regner med at det er lettest for opposisjonen å svare på dette, men hva vil de partiene som i dag styrer Halden gjøre?


Håper dere tar dere tid til å svare slik at det kan bli enklere å finne den riktige stemmeseddelen i september. For første gang på mange år vet jeg ikke hvem som fortjener min stemme og jeg tror mange andre haldensere er like usikre.
 

Kommentarer til denne saken