Historisk høy uføreandel i tidligere Østfold: Over 3000 haldensere mottar uføretrygd i dag

En fersk rapport fra NAV viser at 3.066 haldensere er uføretrygdet. Det utgjør over 15 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.