SVENSKEGATA: Søylegården sees til høyre på dette bildet fra tidlig 1900-tall. Det er skjedd flere endringer. De originale vinduene er byttet, trappa ble senere fjernet, men  kom tilbake i litt annen form, og verandaen er utvidet Foto: Riksantikvarensarkiv.

Det ligger en gammel og romantisk kjærlighetshistorie bak utformingen av Søylegården i Svenskegata

Av
Publisert