Stangs villa opp i røk

Av

Denne uka er det nøyaktig 30 år siden trelastgrosserer Niels Anker Stangs staselige villa på Stangeløkka brant ned. Det får vi lese mer om i HAs faste helgespalte, Historietimen.