JERNBANESTASJONEN: På dette fotografiet fra 1930-tallet ser vi nærmest bygningen som var reist for Dalslandsbanen. I det lave mellombygget var det opprinnelig bl.a. dameværelse og venteværelse for 1. og 2. klasse, mens tredje klasse hadde tilhold i hovedbygningen der venteværelset fortsatt ligger. I andre etasje i hovedbygningen lå stasjonsmesterens leilighet. FOTO: NASJONALBIBLIOTEKET

– Halden har en av Norges flotteste stasjonbygninger

Av
Publisert