Landskapet ved Berby

Av

Det er noe særegent ved landskapet på Berby. Nede mellom bratte åssider ligger det frodige åkersletter.