Elgens rike: Aremarkingene har elgen som symbol i sitt kommunevåpen, men aremarkingene kan også framstå som både pudler og terriere. Så spørs det om de reisende også i framtida skal ønskes velkommen til Aremark som egen kommune ved Fjell bru.Foto: Bjørn Ystrøm

Den frittalende Aremark-ordføreren ble oppringt av sin egen statsminister

Publisert