– Her må vi ikke risikere noen ulykker

Simen Paulsen i Miljøpartiet De Grønne er opptatt av sikkerheten for myke trafikanter i området mellom Tista senter og de andre butikkene på Høvleriet.