I enhver valgkamp framstår våre barn og unge som en gruppe politikerne ønsker å skjerme, og å prioritere. Den siste tiden har det vært langt mellom liv og lære i Halden kommune. Først var det kamp om ressurser til barnevernet. Nå gjelder det driftstilskudd til Ungdomssamfundet. En populær ungdomsklubb som drives på privat basis ut fra Extra Giverglede.

De ber om forlenget driftstilskudd på to millioner kroner. De søker, men hører ingenting. De purrer. Fremdeles hører de ingenting. De purrer igjen, og klager på saksbehandlingen. Først da får de svar – og avslag.

Hva slags saksbehandling er det? Enhetsleder Stein Wilhelmsen beklager, og forklarer. Det holder ikke. Saksbehandlingen framstår som respektløs, og kritikkverdig. Det er dessverre ikke første gang saksbehandlingen i denne sektoren får kritikk. Det virker på høy tid å få ryddet opp i dette.

To millioner kroner i driftstilskudd er mye penger, og vi har ikke grunnlag for å fastslå at kommunen bare skal bevilge det de ber om. Men vi mener politikerne våre har et ansvar å sørge for at Haldens mange ungdommer har et fritidstilbud som favner bredt. Bredere enn det Domino og Rockehuset gjør. Her har Ungdomssamfundet spilt en viktig rolle. Hvis kommunen skal si nei til driftstilskudd, må man ha en klar plan for en kommunal erstatning. For eksempel i storsenterbygningen i framtida.

Vi synes signalene utvalgsleder Joakim Karlsen fra Venstre har gitt før møtet onsdag kveld er tillitvekkende. Vi forventer at utvalget ser helheten i ungdomstilbudet, og at de rydder opp slik at ungdommene kan gå en mer forutsigbar framtid i møte.

Også minner vi om det åpenbare samfunnsøkonomiske aspektet; et godt fritidstilbud til 100 ungdommer er garantert verdt mer er enn to millioner kroner.

Og snart er det valgkamp...