Vi kunne lese i Halden Arbeiderblad at det skal installeres 12000 pipesensorer i husstander i Halden. Fordi brannvesenet skal kunne rykke ut fortere ved pipebrann. Jeg og mange som har henvendt seg til meg har i denne sak mange spørsmål, vi faktisk krever svar på.

For det første ble denne sak ikke behandlet som egen politisk sak, men ble fra administrasjonen lagt inn under budsjettbehandling, en kan bare spekulere hvorfor det ikke ble presentert som egen sak. Det var kun H og PP som stemte imot, og jeg kan for orden skyld si at vi i FrP, ville også stemt imot.

Hva denne pipesensoren koster per stykk, har jeg i skrivende stund ikke fått svar på, men det vil vel være rimelig å anta at et slikt spesial produkt neppe vil være billig å kjøpe inn eller å installere i 12000 hus her i Halden. Dette kan en lese på kommunens hjemmeside ikke vil koste oss forbrukere noe, da dette er inkludert i de kommunale avgiftene, det stiller jeg et stort spørsmål ved.

Det er ingenting som er gratis, det vet nok de fleste. Og så regner jeg med at pipesensorene ikke lever evig, men må skiftes ut med påfølgende kostnader.

Og er det slik at kommunen mener at vi ikke skal betale mer for dette produktet en vi allerede betaler i dag i kommunale avgifter, er det da slik at vi har betal for mye i avgifter, noe som ikke er lov iht kommuneloven, innkrevde avgifter skal gå til faktiske utgifter. Er det derfor en ikke nevner kostnad for å kjøpe og installere dette produkt? Hvor henter en penger for å dekke inn dette produkt og installering?

Så er det personvernet, vi kunne i dag lese at Personvernkommisjonen kom med sin rapport og her står det at digitaliseringen har gått for fort og en vet ikke helt sikkert hvem som kan få tilgang til ens personopplysninger, bare det gjør at en bør stoppe opp å tenke litt. Hvorfor skal kommunen ha opplysninger om hvor mye og hvor ofte jeg fyrer i ovnen?

Brannvesenet i Halden hadde 4 utrykninger fra 1.1.21 til i dag ved pipebrann, er det nok til at vi bør overvåke folks fyringsmønster? Så skrives det også om denne saken på kommunens hjemmeside at dette produkt «vil på sikt kunne registrere forurensing»! Hva vil det si for oss forbrukere da?

At en person med lav inntekt som ikke har råd å bruke den ekstremt dyre strømmen fyrer i ovnen for å få varme kanskje får beskjed om at en forurenser for mye? Med tanke på at EU faktisk forsøker å få på plass regler mot vedfyring på grunn av at det lokalt kan bli for høye forurensinger, så skal Halden være først ute å straffe folk for dette?

Kanskje ser de som sitter i posisjon her sitt snitt å få kreve inn ekstra skatter og avgifter? Ikke utenkelig med tanke på at venstresiden alltid prioriterer nye skatter og avgifter heller enn å støtte næringslivet slik at vi kan skaffe nye arbeidsplasser og få befolkningsvekst.

Vi kan ikke nekte å følge kommunens påbud om å installere dette produkt, står det også om en leser om saken på kommunens hjemmeside. Dette er et inngripende tiltak uten å ha spurt sine innbyggere og jeg mener dette er et overgrep på folks selvbestemmelse. Dette burde ha vært lagt ut som folkeavstemming.

Vi lever i et demokrati selv i Halden og jeg vil selv bestemme i mitt liv, noe jeg regner med mange med meg er enig i. Nå må det bli en annen lyd i pipa.