Her er områdene politikerne vil bygge ut eller bevare

Et utvalg på fem politikerne i Halden har nå kommet med sin anbefaling på hvilke områder som bør få grønt lys for boligutbygging og hvilke områder som ikke bør bygges ut.