Viken fylkeskommune oppgraderer fylkesvei 22 for nærmere 15 millioner kroner. Derfor er bryggepromenaden fra bybrua og til Vaterland stengt, og det er derfor du må kjøre på fortauet de neste ukene.

For at arbeidet og trafikken skal gå best mulig, har fylkeskommunen bestemt at lyskrysset må slås av i den perioden. Det er snakk om fram til 1. juni.

Den siste uka har lyskrysset blinket gult, men nå skal det bli helt svart.

– Reglene er at det skal blinke gult i et par dager, men nå har det blinket for lenge, sier Jan Jansen i Viken fylkeskommune.

Disse reglene gjelder

Når et trafikklys blinker gult eller ikke er i drift, skal trafikantene oppføre seg som om trafikklyset ikke var der, altså følge veimerking og øvrige trafikkregler.

Viken fylkeskommune har nå satt opp fotgjengerskilt ved overgangene.

– Fra nå er dette et vanlig kryss med vanlig høyreregel. Jeg oppfordrer alle til å kjøre forsiktig og være klar over at du må vike for høyre og fotgjengere, sier Jansen.