Sykepleierforbundet etterlyser svar fra kommunepolitikerne når det gjelder hva partiene vil gjøre for å sikre mer heltid og bedre kvalitet i helsetjenesten. SV vil at alle som jobber i helsevesenet skal sikres hele stillinger dersom de ønsker det.

Halden SV foreslo i kommunestyret den 11. april i år at fra og med 2020 skal alle utlysninger innen helse- og sosialsektoren i Halden være heltidsstillinger. I tillegg foreslo SV at det opprettes en egen vikarpool med fast ansatte.

Bakgrunnen for forslaget om heltidsstillinger i helsesektoren var å gi administrasjonen et viktig politisk signal om å prioritere dette arbeidet fram mot 2020. Forslaget fra SV ble dessverre nedstemt av flertallet i kommunestyret. Forslaget fikk 14 stemmer med støtte fra partiene AP, Rødt, PP og UAVH.