Stien starter rett bak Folkets Hus i Tistedalen, går gjennom skogsområdet på vei mot Stutekollen og ender opp ved verkstedet i Iddeveien vis-á-vis Gyldenløve fort.

– Dette er en skogstur du garantert aldri har gått før, sier Morten Skadsem i TFL.

Det er dugnadsgjengen i løypegruppa i Tistedalen Friluftslag som har ryddet og merket denne 2,4 km lange turstien. Takket være velvillige grunneiere har det tatt kort tid å få realisert planen om en fotrute gjennom hele dette skogsområdet.

Stien er etablert dels langs eksisterende stier og dyretråkk og dels på helt nyryddet sti. Traséen er merket med den vanlige blåmalingen hele veien. Ved bløthøl og kryssing av bekker er det bygget klopper.

På Tistedalssiden starter stien ved enden av Hårbyveien bak Folkets Hus. Blåmerkinga tar til ved snuplassen i enden av veien, og her vil det etter hvert også bli satt opp skilt som viser vei. Hvis man i stedet vil starte fra Iddeveien, ligger det en blåmalt stein ved begynnelsen av bakken bak verkstedet i svingen nedenfor Gyldenløve og Karl XIIs felthytte. Her vil det også komme skilt etter hvert.

Mange har allerede tatt i bruk stien, og den trenger å bli gått skikkelig opp. Så oppfordringen går til alle som er glade i å ta en tur: Ta en tur og gjør deg kjent i et helt nytt område.

På sikt er det meningen at stien skal inngå i et større prosjekt Hallevägen fra Rävmarken i Nössemark til Halden, som det jobbes med nå.

Hallevägen var navnet på den gamle arbeidsvandringsveien mellom de svenske grensebygdene og arbeidsplassene ved industrien i Halden.