Legene er bekymret for "nye" Helsehuset

Legene i Halden er samstemte i sin bekymring for hvorvidt det blir plass til både kommunelegekontor og legevakt på "nye" Helsehuset som skal stå klart i 2021. Kommualsjefen mener det ikke er noen grunn til bekymring.