Helsedirektoratet ber helse- og omsorgsinstitusjoner legge til rette for at beboere og pasienter både kan reise på besøk og få besøk i julehøytiden.

Helsedirektoratet ber om at beboere og pasienter kan få – og/eller dra på besøk – i tråd med nasjonale anbefalinger om private sammenkomster.

– Samtidig vet vi at beboere og pasienter i helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger ofte har en høy risiko å bli alvorlig syke av covid-19. Smittevernhensyn må ivaretas, skriver direktoratet på sine nettsider.

De skriver videre at helse- og omsorgstjenestene bør gi råd til beboere, pasienter og pårørende om hvilke besøk som vurderes som forsvarlige ut ifra smittesituasjonen, og at de må få informasjon om hvilke smitteverntiltak som må følges.

Direktoratet kommer også med en henstilling til institusjonene.

– Det er viktig å sikre at det er nok personell på jobb til å kunne ivareta dette, og beboere og pasienter som er ensomme i julehøytiden på grunn av mindre besøk enn normalt.

Fredag ble det kjent at Oslo kommune gjør som Bergen og ber beboere på sykehjem om ikke å reise hjem i julen, av hensyn til egen smitterisiko og smitterisikoen for andre beboere på sykehjemmet.