Allerede i 2014 slo Datatilsynet alarm, men ingenting har skjedd. 

Elektroniske resepter som fastlegene hatt i noen år er nå innført ved sykehusene og hos private spesialister.  Nå er regjeringen også i gang med å innføre full tilgang for tannleger, jordmødre og helsesøstre.

Elektroniske resepter skal i følge helsemyndighetene oppfylle strenge krav til sikkerhet og personvern. Dessverre viser dette seg i praksis å være et svært lite gjennomtenkt system som på ingen måte ivaretar enkelte pasienter sitt behov for taushet om helseopplysninger.

Diagnosekode og legemiddel på en resept inneholder svært sensitive opplysninger om pasienten. Noen eksempler:

  •    Viagra (erektil dysfunksjon)
  •    Lithionit (manisk-depressiv sykdom)
  •    Aubagio (multippel sklerose)
  •    Crixivan (HIV)
  •     Brintellix (depresjon)


Slike diagnoser er det svært få vil at skal spres til uvedkommende eller tabloid presse hvis pasienten er en kjent person. Alle de som nå har tilgang kan snoke fritt i alle e-resepter nærmest uten risiko for å bli oppdaget. Det finnes ingen fungerende systemer eller rutiner hos helsemyndighetene for å sjekke logger, det er ingen tilgangskontroll, alle har tilgang til alle Norges innbyggere. Det er ikke bare legene og apotekansatte1 som kan snoke. Også sekretærer på sykehus og legekontorer og andre helsepersonell som i utgangspunktet har tilgang til Helsenettet vil med legens PIN-kode på 4 siffer for e-resept systemet på legens PC enkelt kunne søke opp enhver av Norges innbyggere. Datatilsynet vurderte det i februar 2014 som usannsynlig at Helsedirektoratet vil oppdage snoking.

Blir ikke spurt om samtykke

For å kunne slå opp i e-reseptene krever systemet at pasienten må samtykke. Brukeren må klikke «ja» før man kan slå opp. Men når ingen har kontroll på om legen eller andre  har trykket «ja» uten at samtykke foreligger gir dette ingen sikkerhet. Direktoratet for e-helse er kjent med at det er en utfordring at helsepersonell velger å se bort fra innhenting av samtykke til oppslag.

Bløffer pasienter om «låste» resepter

E-resept systemet har mulighet for låste resepter hvis pasienten ber om det, dvs at i de tilfellene pasienten ikke ønsker at noen andre skal få innsyn så genereres et unikt referansenummer som må oppgis på apoteket for å kunne søke opp resepten.

Men en låst resept er ikke låst, den er riktignok låst for alle som ikke har referansenummer frem til den innløses på apoteket. Men etter innløsning sendes nemlig en elektronisk melding på denne utleveringen2 til fastlegen. 

Dette er  en falsk trygghet som kan beskrives med følgende eksempler:

1.    En pasient med ADHD behandles hos en privat psykiater med Ritalin uten at han ønsker at fastlegen skal ha kjennskap til det. Pasienten som arbeider offshore frykter å miste sitt arbeid hvis fastlegen som har skrevet helseattest siste 15 år skulle få kjennskap til Ritalin behandlingen, pasienten vil frykte at ADHD-diagnosen vil komme på helseattesten. 

2.    Eller en fastlege med bipolar diagnose som behandles privat mange mil fra sin egen kommune hvor vedkommende har egen praksis, vedkommende er frisk men avhengig av å bruke medisiner. Hennes egen fastlege er en lege i samme kommune som hun omgås og møtes mye med i jobbsammenheng. 

Papirresepter er ikke helt trygge

Papirresepter sikrer at uvedkommende ikke kan få innsyn på samme måte, men også disse registreres i det elektroniske systemet på apoteket men de blir ikke synlige for alle. Det sendes imidlertid også utleveringsrapport til fastlegene på papirresepter.

Innlegget ble først publisert hos Nettavisen.