I Halden er det flere innbyggere med livsstilssykdommer enn noe annet sted i landet. Det ønsker folkehelserådgiver Gun Kleve, frisklivskoordinator Willy Forsell og kommuneoverlege Halvard Bø å gjøre noe med.

Helsefremmende tiltak

Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste startet av Helsedirektoratet. I Halden vil tilbudet gjelde fysisk aktivitet, sunnere kosthold og snus- og røkeslutt.

Tilbudet er for de mellom 18 og 67 år som har en form for livsstilssykdom eller er i faresonen. En periode går over tre måneder, men kan forlenges.

Økonomisk å forebygge

Folk kan få hjelp fra frisklivssentralen med henvisning fra lege, fysioterapeut, NAV eller ganske enkelt ved å ta kontakt selv.

– Økonomien har begrenset tilbudet tidligere, men det lønner seg å forebygge når en tenker langsiktig, sier Kleve.

– Det gjelder å forebygge så mye som mulig for å slippe å bruke utgifter på å behandle, legger Bø til.

Det er Forsell som vil stå for de ulike kursene. Før og etter kursene holder han også motivasjonssamtaler med alle.

I kurset om fysisk aktivitet har Forsell fått til et godt samarbeid med bedrifter og foreninger i kommunen. I tillegg til en styrketime og en utendørs økt som Forsell skal holde i uka, er det opprettet tilbud blant annet på Spenst og Family Sports Club.

– Den fysiske aktiviteten blir et gratis lavterskeltilbud som er bygget opp slik at alle skal kunne være med, sier Forsell.

– Det er fokus på mestring, fortsetter han.

Fokus på rett kosthold

Kursene i snus- og røkslutt og sunnere kosthold vil foregå gruppevis.

– Her blir det bra mat og et helsebringende kosthold. En ringvirkning er ofte vektreduksjon, men det er ikke fokuset, forklarer de tre.

– Vi håper mange kommer til å bli motivert til å komme, og at en ser nytten og hensikten av å henvise folk til oss, legger de til.

Ønsker du å høre om tilbudet, kontakt Frisklivssentralen:

– SMS til 402 11 770

– friskliv@halden.kommune.no