Det er svært gledelig at utvidelsen av Tistedalshallen endelig ser ut til å komme i mål. TTIFs leder Tron Grandal har levd opp til ryktet sitt om at han er en mann som ikke gir seg så lett, og han har vært ram til å finne nye løsninger.

Da han så fikk med seg Roy Moberg på laget, løsnet det for alvor. Takket være gode samtaler i en mottakelse Volvo-forhandler Roger Jensens holdt i forbindelse med sin 60-årsdag i vinter, kom flere kapitalsterke haldensere etterhvert på banen. Sammen har de kommet med en løsning som kommunedirektør Roar Vevelstad mener det ikke er noen grunn til å si nei til. Forhåpentligvis får han politikerne med seg.

Samtidig deler vi nå den lille bekymringen lederen av Halden Idrettsråd bringer til torgs. Torhild Grimseth Huseby frykter at politikernes ventede ja til Tistedalshallen kan få konsekvenser for den planlagte idrettsarenaen på Os. Hun poengterer at Os-prosjektet må ha førsteprioritet, og ønsker seg garantier for at politikerne nå vil gjennomføre begge deler. Med andre ord: En helhetlig halløsning.

Os-prosjektet og utvidelse av Tistedalshallen er to svært forskjellige prosjekter. Vi minner om det skrikende behovet den omfattende barne- og ungdomsidretten i Halden har. Det behovet er det bare Os-prosjektet som kan løse. Det er rett og slett en skam at i Halden, en by med 31.000 innbyggere, er det pr. dags dato bare en eneste kommunal idrettshall; Hjortsberghallen. Og den er ikke mye å skryte av.

En utvidelse av Tistedalshallen vil på mange måter være en erstatning for bruken av den gamle hallen på Remmen. Kapasiteten vil med andre ord være status quo. Hallen er gull verdt for elitelaget HTH og de andre leietakerne. Idrettsarenaen på Os vil være å møte et skrikende behov og komme hele Halden-idretten til gode.

Halden er kjent for sine mange omkamper. Dette bør ikke være et eksempel i så måte.