Halvard Bø
Hanne Eriksen

Kommuneoverlegen beklager

Kommuneoverlege Halvard Bø beklager at varslingen ikke ser ut til å ha fungert som den skulle til kriseteamet.
Publisert