Gå til sidens hovedinnhold

Helge Bangsmoen om Kommunebarometeret:– Åtte år med Høyre i posisjon har hatt sin pris

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Halden kommune har falt drastisk på kommunebarometeret; rangeringen og oversikten ordføreren viser til hver gang kommunen kryper oppover på lista, men som det ellers er stille om. Ja, han har til og med vist til gamle tall i stedet for de nyeste oppdaterte tallene som nå viser nedgang innenfor 7 av de 12 områdene og sektorene som måles.

I Kommunebarometeret kan det leses: «Samlet sett er nøkkeltallene til Halden relativt sett langt svakere enn normalen i Kommune-Norge.» 8 år med Høyre i posisjon har hatt sin pris, og det er verdt å merke seg at nedgangen har vært størst innen nøkkeltallet som måler kommuneøkonomien; her har Halden falt hele 112 plasser, og er nå på 336. plass av totalt 421 kommuner.

Når det gjelder kommuneøkonomien er det ikke lenger mulig å bare legge skylda på andre. Kommunebarometeret viser riktignok at det er nødvendig og riktig å bygge opp disposisjonsfond, men i det store og det hele er det heller ingen partier i Halden kommune som er imot nettopp det. Det som derimot er bekymringsfullt er gjeldsutviklingen og hvilken form denne gjelda har. For å sitere Kommunebarometeret: «Det siste året har gjeldsgraden i Halden økt voldsomt. Er det en planlagt gjeldsvekst, eller har det bare blitt slik?».

Les også

Halden faller over 100 plasser på Kommunebarometeret

 

Foruten økonomien har Halden kommune hatt en nedgang innen barnehage med 155 plasser, barnevern med 44 plasser og helse med 58 plasser. Kommunen ligger nå henholdsvis på 252. plass, 331. plass og 395. plass for disse områdene.

I tillegg er det viktig å ha med seg at grunnskole står på stedet hvil. Kommunen befinner seg her på en 261. plass.

Kommunebarometeret oppsummerer riktignok et sett med nøkkeltall, hvor tjenesteproduksjon og –kvalitet er omgjort til tallmessige størrelser. Det er viktig å kunne sette dette i sammenheng med hvordan tjenestekvalitet og velferdsnivået faktisk oppleves av Haldens innbyggere. Utviklingen på kommunebarometeret stemmer dessverre godt overens med mange foreldres bekymring over manglende spesialpedagogisk tilbud til sine barn, rektorer som går av som følge av at de økonomiske rammene ikke er forsvarlig i forhold til opplæringsloven, eldre som opplever å ikke ha et tilstrekkelig godt aktivitetstilbud, barnevernet som har for lite ressurser til å følge opp hvert enkelt barn på en god og forsvarlig måte og at det er for mange barn per voksen i de kommunale barnehagene, for å nevne noe.

Arbeiderpartiet vil forbedre Halden som velferdskommune. Vi vil øke grunnbemanningen innenfor de store sektorene, som grunnskole, helse og omsorg, og samtidig redusere voksende utgifter til vikar- og bemanningsbyråer. Vi vil innføre en heltidskultur, der faste heltidsstillinger skal være normen, og ikke unntaket. Vi vil i tillegg gjennomføre en tillitsreform for lærerne, der lærere skal ha bedre tid til å se og følge opp hver enkelt elev.

God økonomisk styring handler ikke om å henvise til nøkkeltall når det måtte passe en selv, men faktisk klare å se hvordan økonomien underbygger tjenesteproduksjon, utøvd faglighet og opplevd kvalitet blant tjenestemottakere. Arbeiderpartiet er opptatt av god økonomisk styring, men også om å se menneskene bak tallene og hvordan de politiske prioriteringene påvirker folks og ansattes hverdag.

Kommentarer til denne saken