1. Likt og ulikt i Halden

1. Forbrukerforeningen Tista, 2. Ark og Outlet, 3. Strikketøy, 4. Ozzy Osbourne, 5. Papir, 6. Ny belysning, 7. Hermann Blystad, 8. Blind vold, 9. Sollihøgda, 10. Bjørn Andersen.

50/50:

1. Chile, 2. Ørret, 3. Thailand, 4. Ti armer, 5. Sverige, 6. Leggen, 7. Trondheim, 8. I 1944, 9. Natt til 13. desember, 10: Generalløytnant

Lett blanding:

1. Dingo, 2. En hatt, 3. Tyrifjorden, 4. Fenrik, 5. Oter, 6. Tigging, 7. Lothepus (Leif Einar Lothe), 8. Schjøll, 9. Citroën, 10. Kheopspyramiden

Ja eller nei?

1. Nei, 2. Ja, 3. Ja, 4. Nei (i Venezuela), 5. Ja, 6. Nei, en million millioner, 7. Ja, 8. Ja, 9. Nei (Spania), 10. Nei (sørvest)