Jeg har noen enkle spørsmål, som jeg håper du vil ta deg bryet med å svare på.

Pandemien tærer på for oss alle, samtidig skimter mange av oss nå lyset i tunnelen. De eldste er vaksinert, og alle over 18 år har fått et anslag på når de kan forvente å bli vaksinert.

En vaksine vi alle venter på. Endelig kan vi ta del i hverdagen igjen. Langsomt skal landet åpnes, langsomt kan vi igjen begynne å leve våre liv som frie mennesker.

For barna våre derimot, er det ikke satt noen dato for vaksine. Ei heller er det sikkert at de kommer til å få noen vaksine.

En hel generasjon har mistet år av barndommen og ungdomstiden – og denne generasjonen er den eneste som enda ikke har fått en vaksinedato og kan heller ikke se lyset i tunellen som oss andre.

Mens de folkevalgte snakker om å gjenåpne samfunnet, møtes barna våre med planer for massetesting og munnbind i skolen.

Vi vet dette gir utfordringer for barn og unge, det forteller tall både fra det frivillige og det offentlige hjelpeapparatet.

Aldri har det vært viktigere å satse på psykisk helse, ulike lavterskeltilbud, skolehelsetjenesten, BUP og barnevernet.

Aldri har det vært viktigere å sørge for å ha nok voksne i skolen. Voksne som har tid – og både kan se og snakke med barna våre om de tankene, følelsene og opplevelsene mange nå sliter med.

Barn og unge har mistet mye underveis i pandemien, nå må vi strekke ut en hånd til denne gruppen – sa Statsminister Erna Solberg under sin redegjørelse om pandemien for Stortinget denne uka.

Jeg tillater meg derfor å utfordre det politiske Halden, hva har dere gjort for å strekke ut en hånd til barn og unge i Halden gjennom pandemien?

- Hvordan er skolehelsetjenesten styrket gjennom pandemien?

- Hvor mange flere voksne har det blitt i skolen det siste året?

- Hva har dere gjort for å styrke barnevernet, og dermed følge opp de som nå sliter aller mest?

- Hva har dere gjort for de barna som nå blir hengende etter rent faglig på skolen, og hva gjør dere for de barna som nå kjenner på usikkerhet, ensomhet og angst i en vanskelig tid?

- Hvordan har dere styrket ungdomstilbudet og frivilligheten det siste året, og hvilke planer har dere fremover?

Barn og unge skal i størst mulig grad skjermes har vært det store mantraet blant våre folkevalgte, men det som synes å ha opptatt oss mest er stengte grenser og krisepakker til arbeids- og næringsliv. Ja, også Vinmonopolet da selvsagt.

Det viktige spørsmålet er egentlig hva har du som folkevalgt gjort det siste året for å bedre situasjonen for barn og unge – og deretter, hva vil du gjøre fremover?