Gå til sidens hovedinnhold

Kynningsrud: – Jeg mener ordførernes innstilling er helt feil

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg skrev denne artikkelen «Jernbanen fra Oslo mot Europa i et 100-års perspektiv»  12.04.2011.

Den må oppdateres noe, men innholdet er hovedsakelig det samme.

Med den sterke teknologiske utvikling vi lever i med sterk konkurranse på alle felt, har vi ikke råd til å gjøre lokale tilpasninger av jernbanen fra Oslo mot Europa.

Konkurransen mellom bil, fly og båt vil forsterke seg ytterligere, og da må også jernbanen være mest mulig effektiv for mennesker og gods.

Det gjelder lokale strekninger, men også ikke minst jernbanen mot Europa i et 100 års perspektiv. Det er i alle sammenheng det mest miljømessige alternativet.

Saken har preget media og politikere i mange år. Mye tid er brukt til lokale forhandlinger i Østfold, og ordførerne er enig i at jernbanelinjen skal gå gjennom østfoldbyene.

Sarpsborg har imidlertid reservert seg. Det er bra.

Jeg mener ordførernes innstilling er helt feil.

Fremtidige generasjoner vil trolig riste på hodet over det fatale vedtaket som ble gjort.

Det virker som at avgjørelsen er tatt med dagens situasjon som utgangspunkt, og uten å legge tilstrekkelig vekt på å se inn i fremtiden i et så langt perspektiv som 100 år.

Her trenger vi en samferdselsminister som kan skjære igjennom. 

Dette skrev jeg i 2011. Situasjonen er den samme i dag.

100 ÅRSPERSPEKTIVET - Jernbanen fra Oslo mot Europa.                                  Halden 12.04.2011.

I den politiske debatten om høyhastighetsbane gjennom Østfold er det sterke politiske krefter som ønsker dobbeltspor langs eksisterende jernbanespor og gjennom alle Østfoldbyene.

Etter min mening er dette en avsporing der debatten hovedsakelig tar utgangspunkt i nåtid, men burde vært sett i et mulighetsperspektiv på 100 år.

Mennesker kan flytte til steder hvor de ønsker å være, og bedrifter kan flyttes til et bedre utgangspunkt for framtiden.

Dobbeltsporet kan ikke flyttes, og det blir der vi bestemmer oss for i uoversiktlig tid og i generasjoner fremover.

Vi må heve blikket med fokus på 100 års perspektivet.

Det er derfor et stort ansvar som påhviler ansvarlige myndigheter. Det skal være et effektivt høyhastighetstog som skal konkurrere med fly og bil.

Da snakker vi om linken til Europa og i første omgang utbygging av dobbeltspor fra Oslo til Gøteborg. 

Jeg mener dobbeltsporet bør gå i nærheten av E6 og utenom Østfoldbyene.

Det betyr kanskje forbi Rygge flyplass (Sykehuset i Østfold) og kanskje parallelt med den nye Svinesundbroen.

Vi får da 1.5 timer fra Oslo – Gøteborg og deretter Europa. Først da har jernbanen gitt publikum et godt alternativ som virkelig kan konkurrere med fly og bil.

Fra østfoldbyene spesielt bør det gå el- busser som bringer kundene fram til nye jernbanestasjoner som også vil være avlastningssoner for godstrafikk og parkering for de som kommer med bil.

De gamle jernbanesporene som ligger der i dag bør fjernes for, å frigjøre plass for ny infrastruktur og dyrkbar mark.

Utbyggingen kan gjennomføres raskt og effektivt og til en kostnad som samfunnsmessig og miljømessig gir stor gevinst. Og ikke minst, et attraktivt alternativ til og fra Europa.

Jernbanen mot Europa i dette perspektiv vil trolig ta mye større andel av den trafikken som i dag går med fly mot Europa.

Vi må heve blikket og ikke lage en missing link fra Oslo mot kontinentet.

 Staten tok roret i utbyggingen av Gardermobanen. Det må staten også gjøre her, og bevilge nødvendige midler for gjennomføring utenom distriktspolitiske bevilgninger.

 Gardermoen skal bygges ut for 17 milliarder i løpet av de nærmeste årene.

 Når kommer satsingen på jernbanen mot Europa?

Harald Kynningsrud

12.11.2011

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.