Kommunedirektøren har forlengst lagt frem sitt forslag til budsjett for Halden kommune. Og akkurat som alle de foregående årene så legger han inn kuttforslag som smerter dem som rammes hardt. Ett av forslagene som har skapt mye oppstandelse er forslaget om kutt i busstransporten for Os-elevene fra sentrum til Folkvang.

Den oppstandelsen mener vi i Høyre er forståelig, og vi mener at tilbudet må opprettholdes. Når posisjonspolitikerne valgte å stanse skole-, idretts- og byutviklingsprosjektet «Favn», og samtidig ikke flyttet Os-elevene tilbake til Os, må løftet om busstransport bestå. Ordføreren var varaordfører da løftet ble gitt, og jeg regner med at hun mener det samme nå. Posisjonen kan ikke også på dette punktet svikte sentrumsbarna på grunn av den gamle skolebygningen i Os allé.

I sentrum er det en sammensatt befolkning, men gjennomsnittsinntekten er lavere enn i mange av de andre boligområdene i Halden. Ved å innføre betaling for busstransporten vil vi kunne se forskjellen på rik og fattig i Knardalsbakken. Vi kan risikere å se at barn i fattige familier må gå opp bakken i all slags vær, mens klassekamerater kan vinke til dem gjennom vinduet i bussen eller foreldrenes bil. Da kan Knardalsbakken fort bli Klasseskillebakken. Jeg kan ikke se for meg en eneste politiker i Halden som skulle ønske det.

Les også

La barna på Os skole beholde skysstilbudet de er lovet!

Men busstransporten er dyr, og den varer mye lenger enn det som var planlagt på grunn av stans av «Favn» og ny planlegging av nytt prosjekt på Os. Da må vi finne penger innenfor et allerede hardt presset skolebudsjett.

Det er framlagt elevprognoser som viser at vi i løpet av noen år, vil få behov for 400 færre elevplasser i kommunen. Vi har behov for en skolestrukturutredning slik at vi på litt lengre sikt får en mest mulig optimal drift av skolene og dermed får mest mulig penger til det viktigste på skolen – læring. Men vi må allerede nå se på hvilke muligheter vi har til å prioritere fellesskapets midler innenfor skolebudsjettet slik at flest mulig får en god hverdag og et mest mulig likt tilbud.

I første omgang står nedleggelse av Prestebakke skole frem som et godt innsparingstiltak. Det er svært få elever som berøres, og de elevene som berøres, vil begynne på Kongeveien, kommunens nyeste og flotteste barneskole sammen med flere av sine sambygdinger som allerede har begynt der. De vil få tilgang til flere venner og et læringsmiljø som en liten skole ikke kan tilby.

Å legge ned Prestebakke skole vil gi prestebakkeelevene tilgang til kommunens flotteste skole samtidig som kommunen kan opprettholde sitt løfte til sentrumsbarna uten å gjøre innsparinger i skolebudsjettet som går ut over haldenelevenes læringsmiljø.

Når utbyggingen på Os er ferdig og kostnadene til busstransporten opphører, vil vi ha frigitt midler som kan brukes til skole og læring – og her er det nok av behov som må dekkes.