Har tatt med de ansatte og flyttet til Sarpsborg

Færre mennesker trengte hjelp av Konfliktrådet i 2020.