Har økt fokus på hygiene etter virusutbruddet

Halden kommune har over 60 ansatte i hjemmesykepleien på jobb hver dag. De er innom mange mennesker som er i faresonen ved eventuell smitte.