Har hatt tilsyn etter arbeidsulykke ved Skippergata

Arbeidstilsynet var i dag på tilsyn ved gravearbeidet ved Skippergata etter at en rørlegger fikk benet klemt av et rør.